Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.05.2008

Ministrica Cotman: "Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravičnejši družbi"

"Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravičnejši družbi," je poudarila predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjeta Cotman na konferenci o pravicah invalidov, ki jo je v okviru predsedovanja Svetu EU pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z Evropsko komisijo. Osrednja tema srečanja je politika izvajanja Konvencije OZN o pravicah invalidov, in sicer napredek na tem področju.

"Ratifikacija konvencije v Evropski uniji in hkratni začetek postopka za sprejetje direktive o prepovedi zapostavljanja invalidov bosta jasen dokaz, da je Evropska unija že dosegla razvojno stopnjo, ko se zaveda svoje odgovornosti kot vodilna svetovna sila tudi pri uveljavljanju človekovih pravic ranljivih skupin, med katere prištevamo invalide. S tem pa bo izpolnila tudi pričakovanja več kakor 50 milijonov invalidov in njihovih družin v Evropski uniji," je dejala predsednica Sveta Marjeta Cotman. Namen konference je namreč okrepiti prizadevanje za zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje  zapostavljanja invalidov.

"Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravičnejši družbi. Današnja konferenca je eden od mejnikov v boju proti zapostavljanju invalidov ter za doseganje njihove enakosti in enakopravnosti na ravni držav članic in Evropske unije," je poudarila Cotmanova.

Invalidi so največja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov več kakor 650 milijonov, v Sloveniji pa jih je približno 165 000. Če k tem številkam dodamo ljudi, s katerimi invalidi živijo v ožji družinski skupnosti, se skoraj četrtina vsega svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da se bo v naslednjih desetletjih, upoštevajoč razvoj medicine in pričakovano daljšo življenjsko dobo, število invalidov večalo. Večal pa naj bi se tudi obseg storitev in programov, ki jih ti potrebujejo.

Konferenca z naslovom Konvencija o pravicah invalidov – črka na papirju in/ali realnost? se je osredotočila na uresničevanje konvencije v praksi, življenje invalidov v lokalni skupnosti, njihovo zaposlovanje in dostopnost v širšem pomenu.

Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je začela veljati 3. maja letos, je od 30. marca 2007 podpisalo 127 držav in ratificiralo 25 držav. Slovenija jo je ratificirala kot tretja država članica EU.

Častni pokrovitelj dvodnevne konference je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg uglednih strokovnjakov in predsednice Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjete Cotman sodelujejo tudi evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla, resorni ministri iz držav članic ter predstavniki drugih organizacij, Evropskega invalidskega foruma in Evropske komisije.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.05.2008