Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.05.2008

Dosežen sporazum o direktivi o kazenskopravnem varstvu okolja

Slovensko predsedstvo je v Svetu EU in postopku soodločanja z Evropskim parlamentom že pri prvem branju doseglo sporazum o direktivi o kazenskopravnem varstvu okolja. »Sprejetje direktive pomeni velik uspeh za slovensko predsedstvo, države članice in Evropski parlament. Že pri prvem branju je bilo doseženo soglasje o zahtevnem zakonodajnem aktu. To je pomembno tudi zato, ker je to prvi zakonodajni akt iz 1. stebra, ki vsebuje kazenskopravne določbe in bo torej vzorec za naslednje akte,« je ob tej priložnosti poudaril minister dr. Lovro Šturm, ki vodi Svet EU za pravosodje.

Obravnava predloga direktive se je začela že pod nemškim predsedovanjem Svetu EU, se nato nadaljevala pod portugalskim, slovensko predsedstvo pa je pospešilo delo pri predlogu in zagotovilo odločilen premik pri obravnavani vsebini ter mu je tako uspelo doseči soglasje držav članic o bistvenih vprašanjih predloga. »Ker je predsedstvo obravnavo direktive uvrstilo med prednostne naloge na področju pravosodnih zadev, smo izjemno zadovoljni,« je še dejal minister dr. Šturm.

Direktiva ureja kazenskopravno varstvo okolja in bo bistveno pripomogla k učinkovitejšemu izvajanju politike varstva okolja na ravni EU. Direktiva določa kazniva dejanja s področja varstva okolja, med drugim:

  • nezakonito odlaganje radioaktivnih snovi, nezakonito ravnanje z odpadki, še posebej njihovo prevažanje, ko tovrstne dejavnosti povzročijo ali lahko povzročijo smrt, resne poškodbe ljudem ali občutno poslabšajo stanje zraka, prsti, vode ali povzročajo škodo živalim ali rastlinam;
  • nezakonito obratovanje proizvodnih obratov z nevarno dejavnostjo, ki ima podobne posledice;
  • nezakonito ubijanje oziroma uničevanje zavarovanih živali in rastlin, nezakonito trgovanje z zavarovanimi živalmi ali rastlinami oziroma z njihovimi deli kot tudi vsakršno nezakonito ravnaje, ki povzroči občutno poslabšanje habitata na zavarovanem območju;
  • nezakonita proizvodnja in uporaba snovi, ki tanjšajo ozonsko plast.

Direktiva prav tako določa, da morajo biti kazenske sankcije, izrečene fizičnim in pravnim osebam za ta kazniva dejanja, učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Te določbe so skladne s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti.

Sprejetje direktive je še posebej pomembno zaradi odločitve sodišča, ki je razveljavilo okvirni sklep o varstvu okolja, ker je bil sprejet na napačni pravni podlagi, urejal pa je vsebinsko isto področje. Z razveljavitvijo okvirnega sklepa je nastala pravna praznina in je bila tudi zato čimprejšnja potrditev direktive nujna.

Predlog direktive je bil sprejet pri prvem branju v postopku soodločanja z Evropskim parlamentom. Svet EU je dogovor dosegel na ravni Odbora stalnih predstavnikov (Coreper), prav tako je direktivo na glasovanju v Strasbourgu potrdil Evropski parlament. Svet EU jo bo formalno potrdil v kratkem.

Predsedstvo tudi sicer področje boja proti okoljskemu kriminalu obravnava kot prednostno in je tako v začetku aprila začelo še z obravnavo predloga direktive proti onesnaževanju morja z ladij.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008