Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.05.2008

Svet za konkurenčnost, Bruselj, 29. in 30. maj 2008 - Napoved

V četrtek, 29. maja 2008, bodo v Bruslju zasedali ministri za konkurenčnost, pristojni za industrijsko politiko in notranji trg. Dopoldne bo zasedanje vodil minister za gospodarstvo Andrej Vizjak, prvi popoldanski del minister za javno upravo dr. Gregor Virant, drugi del popoldanskega zasedanja pa znova minister Andrej Vizjak.

Na zasedanju, ki ga bo vodil minister za gospodarstvo Andrej Vizjak, naj bi ministri sprejeli sklepe o inovacijah, industrijski politiki in konkurenčnosti. Prvi del sklepov, ki se nanaša na komunikacije Evropske komisije o pobudi vodilnih trgov, odpravi ovir za čezmejne naložbe skladov tveganega kapitala, standardizaciji in predkomercialnih javnih naročilih, je odgovor na sklepa Sveta za konkurenčnost iz decembra 2006. Drugi del sklepov o industriji se nanaša na komunikacije o industriji kovin, industriji, ki temelji na gozdarstvu in obrambni industriji. Zlasti konkurenčnost prvih dveh je pomembna v smislu njihovega prispevka h konkurenčnosti v Evropi z vso vrednostno verigo. Ministri bodo med drugim razpravljali še o patentu ter sprejeli sklepe o boljši zakonodaji. Pod točko razno se bodo seznanili s prenosom direktive o storitvah v notranje zakonodaje, s predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač, z napredkom pri pripravi pobude o aktu za mala podjetja ter s poglavitnimi dosežki njihove neformalne razprave aprila na Brdu.

Na drugem delu zasedanja, ki mu bo predsedoval minister za javno upravo dr. Gregor Virant, bodo ministri razpravljali o pripravi boljših predpisov, obravnavali bodo Drugo strateško poročilo o boljši pripravi predpisov v EU, ki ga je Evropska komisija predstavila januarja 2008. Nanaša se na pripravo boljše zakonodaje, zajema izvajanje ocene učinkov predpisov, program zniževanja administrativnih stroškov in program poenostavitve zakonodajnega okolja. Na delovnem kosilu bodo ministri gostili tudi Edmunda Stoibra, ki je vodja visoke delovne skupine za odpravo administrativnih ovir. Tema bo zmanjševanje administrativnih ovir. Majski Svet za konkurenčnost bo imel priložnost za razpravo in sklepe o vedno pomembnejši temi v Evropski uniji, ki prinaša velike prihranke in prispeva k višji stopnji konkurenčnosti gospodarstva EU in predvsem poenostavlja poslovanje malih, mikropodjetij in velikih podjetij.

Naslednji dan, 30. maja 2008, se bodo sestali ministri za raziskave, predsedovala jim bo Mojca Kucler Dolinar, slovenska ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministri se bodo pogovarjali o upravljanju intelektualne lastnine in prenosu znanja, kar je jedro lizbonske strategije. Za dvig konkurenčnosti Evrope je namreč bistveno, da izsledke raziskav preoblikujemo v uspešne inovacije. Ministri bodo predvidoma sprejeli sklepe Sveta o evropski raziskovalni infrastrukturi, o družinam prijaznih znanstvenih poklicnih poteh, ki bi pripomogle k enakovrednemu deležu žensk, hkrati pa tudi k večjemu zanimanju mlajših generacij za vključevanje v raziskovalno dejavnost, ter o Ljubljanskem procesu kot okviru za preporod evropskega raziskovalnega prostora. Predvidoma naj bi ministri tudi dokončno sprejeli predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik. Ob robu zasedanja se bodo ministri držav članic na delovni večerji 29. maja pogovarjali tudi o tem, kje naj bi bil sedež Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008