Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.05.2008

Ministri za okolje skupine G-8 o ključnih izzivih svojega sodelovanja

Od 24. do 26. maja bo v Kobeju na Japonskem potekalo srečanje okoljskih ministrov iz skupine G-8. Na njem bodo sodelovali tudi ministri iz držav s hitro rastočim gospodarstvom (Avstralija, Brazilija, Kitajska, Indija, Indonezija, Mehika, Koreja in Južna Afrika) ter slovenski minister Janez Podobnik kot predsednik Sveta okoljskih ministrov EU. Vprašanje okolja in podnebnih sprememb bo ključna tema srečanja voditeljev držav in vlad G-8, ki bo julija prav tako na Japonskem, srečanje okoljskih ministrov pa pomeni tudi vsebinsko pripravo nanj.

Svetovna okoljska vprašanja dobivajo vse širše politične razsežnosti, mednarodna skupnost pa v odzivanju nanje ostaja preveč neusklajena. Države G-8 bodo poskusile svoje delovanje v prihodnje čim bolj poenotili in k temu pritegniti tudi širši krog držav. Ministri se bodo na srečanju v Kobeju pogovarjali o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in ravnanju z odpadki. Razprava bo usmerjena predvsem v proučitev vloge najrazvitejših držav v mednarodni skupnosti ter v odnosu skupine G-8 do mednarodnih organizacij, tretjih držav in drugih dejavnikov (poslovni sektor, nevladne organizacije, …).

Neposredno po končanem ministrskem srečanju v Kobeju se bo v sklepni del prevesilo tudi deveto zasedanje Konference pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti (COP-9 CBD), ki poteka v Bonnu. Mednarodna skupnost se je v preteklosti zavezala, da bo do leta 2010 bistveno zmanjšala upadanje biotske raznovrstnosti, doseganje tega cilja pa med drugim ogrožajo tudi vse močnejši vplivi podnebnih sprememb.

Tematika biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb je ključna tema slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju okolja, tem vsebinam pa je bilo namenjeno tudi neformalno srečanje okoljskih ministrov EU aprila na Brdu. Minister Podobnik bo v Kobeju predstavil sklepe omenjenega srečanja. Njihovo ključno sporočilo je, da je treba pri rabi naravnih virov vključno s proizvodnjo hrane in morebitnega biogoriva upoštevati trajnostna merila, in to ob upoštevanju regionalnih oz. subregionalnih posebnosti različnih delov sveta.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.05.2008