Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.05.2008

Prilagoditev skupne kmetijske politike spodbuda za odziv drugih politik EU

V Mariboru se danes začenja tridnevno neformalno srečanje kmetijskih ministrov EU, ki bodo svoj obisk v Sloveniji sklenili z zasedanjem v torek, 27. maja, na Brdu pri Kranju. Na pobudo slovenskega predsedstva bodo ministri na srečanju govorili o podnebnih spremembah, biogorivu, varovanju okolja, upravljanju tveganj v kmetijstvu in prehranski varnosti. Hkrati bodo prvič izmenjali mnenja o zakonodajnih predlogih pregleda reforme skupne kmetijske politike (SKP), ki jih bo predstavila evropska komisarka Mariann Fischer Boel.

Pregled SKP odpira pomembno vprašanje novih izzivov in prilagajanja evropskega kmetijstva spreminjajočim se svetovnim razmeram. Kmetijski ministri so v marčnih sklepih Sveta EU poudarili potrebo po obvladovanju tveganj v kmetijstvu in ugotovili, da se moramo na nove izzive odzvati širše, tudi z drugimi politikami EU.

»Če se ne bomo že ob zdajšnjih spremembah SKP ambiciozneje lotili prilagoditev evropskega kmetijstva novim izzivom, določili učinkovitih ukrepov in zagotovili dovolj sredstev za njihovo izvajanje, smo naredili premalo. Potem tudi drugi predvideni ukrepi ne bodo dosegli takega učinka, kot si ga želimo,« je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik Sveta EU za kmetijstvo slovenski minister Iztok Jarc.

Poleg tega je poudaril, da »ti novi izzivi ne zadevajo samo kmetijstva in SKP, ampak tudi trgovino, okolje, energijo, varnost. Prilagoditev SKP pa je lahko le eden od korakov k reševanju nastalih sprememb in spodbuda za odziv tudi drugih politik EU.«

Po mnenju ministra Jarca se mora kmetijstvo odzvati na podnebne spremembe z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov in hkrati prilagoditi proizvodnjo novim podnebnim razmeram. Treba je oceniti posledice pridobivanja biogoriva na svetovno prehransko varnost, vzpostaviti trajnostna merila za njegovo pridobivanje ter dati večji poudarek raziskavam in razvoju druge generacije biogoriva.

Poleg varovanja okolja je minister Jarc poudari tudi visoke cene kmetijskih izdelkov, zaradi česar postaja v kmetijstvu vse pomembnejše upravljanje tveganj. Zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva in povečanega povpraševanja po hrani pa bo treba povečati tudi kmetijsko proizvodnjo.

Ministri bodo na neformalnem zasedanju razpravljali o tem, kako naj se kmetijstvo prilagodi tem spremembam, kako najti ustrezno ravnotežje med zagotavljanjem dovolj kakovostne hrane po dostopnih cenah za potrošnike in na drugi strani zagotoviti varovanje okolja, kulturne krajine in naravnih virov ter ali so predlagane rešitve v zakonodajnih predlogih pravi odgovor na te izzive.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.05.2008