Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

26.05.2008

Skupna izjava Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za raziskave

Prvo srečanje Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija za raziskave je bilo v Ljubljani 26. maja 2008.

Na srečanju je Rusko federacijo zastopal minister za izobraževanje in znanost Andrej Fursenko.

Evropsko unijo so zastopali ministrica Mojca Kucler Dolinar kot predstavnica slovenskega predsedstva, komisar Janez Potočnik, odgovoren za raziskave in tehnološki razvoj, in Pierre Legueltel kot predstavnik  prihodnjega francoskega predsedstva.

Udeleženci so se strinjali s tem, da je sodelovanje med EU in Rusijo  pri raziskavah eno najobetavnejših področij sodelovanja, ter z vlogo, ki jo bo to tesnejše sodelovanje imelo kot vse pomembnejši vidik družbenogospodarskega napredka, gospodarskega razvoja in učinkovitega ravnanja z energetskimi viri.

Udeleženci so poudarili, da sodelovanje med EU in Rusijo pri  raziskavah povezuje številna ključna tehnološka in strateška področja in izrazili svoje zadovoljstvo, da je bil dosežen dober napredek pri izvajanju načrta za skupni prostor EU-Rusija za raziskave in izobraževanje, ki vključuje kulturne vidike.  V tem smislu so se strinjali s tem, da je Rusija kot tretja država najuspešnejša partnerica v Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj.

Podprli so cilj, naj se sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo vse bolj osredotoči na vodilne projekte sodelovanja na ključnih strateških področjih znanstvenega sodelovanja.

Izrazili so zadovoljstvo, ker sta Evropska skupnost in Rusija začeli usklajeno pozivati k sofinanciranju predlogov raziskovalnih projektov (na področju prehrane, kmetijstva in biotehnologije ter energetike). Zadovoljni so, da bo kmalu sproženih še več takih usklajenih pozivov za sofinancirane projekte, in sicer v zdravstvu, nanotehnologiji in o novih materialih ter izrazili zadovoljstvo, da ustrezne razprave tečejo tudi o podobnih pobudah za sofinanciranje na področju aeronavtike, energetskih raziskav jedrske cepitve ter raziskav vesolja.

Udeleženci so z zadovoljstvom poudarili, da bodo ti usklajeni pozivi omogočili izvajanje strateškega partnerstva v znanosti in tehnologiji.

Ob sklicevanju na pozitivno vlogo sporazuma med Rusijo in Evropsko skupnostjo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, podpisanega 16. novembra 2000, so se udeleženci dogovorili, da bodo storili vse potrebno za razširitev tega sporazuma, ki zagotavlja enakopravno sodelovanje.

Udeleženci so se strinjali, da so pri uresničevanju skupnega prostora EU-Rusija za raziskave in izobraževanje, ki vključuje kulturne vidike, najpomembnejši številni dvostranski programi o sodelovanju in dejavnostih držav članic EU in Rusije , in ponovno potrdili svoj skupni interes za nadaljnji razvoj tega sodelovanja, temelječega na načelih enakopravnosti in vzajemne koristi. 

Izrazili so svoje prepričanje, da z izpopolnjevanjem dosedanjih prepričljivih dosežkov obstaja obsežen prostor za nadaljnje spodbujanje znanstvenega sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. V tej zvezi so poudarili, da bi pridružitev Ruske federacije k Sedmemu okvirnemu programu za raziskave in tehnološki razvoj popeljala znanstveno in tehnološko sodelovanje med Rusijo in Evropsko unijo na novo raven kakovosti. Povedali so, da bi evropski raziskovalni prostor s polno vključenostjo Rusije postal bogatejši in močnejši.

Udeleženci so poudarili, da bo EU storila vse potrebno, da bo čim prej proučena prošnja Ruske federacije za začetek pogajanj o pridružitvenem sporazumu k Sedmemu okvirnemu programu za raziskave in tehnološki razvoj. Še zlasti so se strinjali, da se Komisija in ruski organi oblasti srečajo, da bi obravnavali vsa vprašanja, ki se nanašajo na morebitno pridružitev Rusije k Sedmemu okvirnemu programu za raziskave in tehnološki razvoj, vključno z upravnimi, pravnimi, organizacijskimi in postopkovnimi zahtevami.

Ob koncu so izrazili upanje, da bo čim prej dosežen zadovoljiv izid.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 26.05.2008