Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

26.05.2008

EU bo podvojila število policistov v misiji EUPOL v Afganistanu

Svet EU za splošne zadeve in zunanje odnose je sklenil, da bo Evropska unija podvojila število udeležencev misije EUPOL v Afganistanu. Ta ukrep bo okrepil prizadevanje za reformo policije. V sklepu, ki ga je Svet sprejel na današnjem zasedanju pod vodstvom slovenskega zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla, so poudarili, da sta varnost in pravna država ključnega pomena za napredek Afganistana. Prav utrjevanje pravne države, ki je še posebno šibka na območjih, v katerih je varnost pomanjkljiva, je temeljnega pomena za uveljavljanje demokratičnega procesa, tudi glede na predsedniške volitve leta 2009 in parlamentarne volitve leta 2010. Delovanje misije EUPOL bo tudi v prihodnje krepko vodeno in usklajeno z drugimi mednarodnimi dejavniki, predvsem ZDA, seveda ob upoštevanju afganistanske ureditve.

Med vprašanji, na katera so ministri opozorili v zaključkih današnjega zasedanja, je treba omeniti okrepitev boja proti korupciji, uveljavljanje lokalne samouprave in uresničevanje strategije boja proti mamilom.

Dr. Rupel je razložil, da gre za nadaljevanje razprave zunanjih ministrov ob robu marčnega zasedanja Evropskega sveta. Takrat so se strinjali, da je treba razmeram v Afganistanu nujno nameniti več pozornosti, kar mora biti ustrezno izraženo v stališčih, ki jih bo EU zastopala na pariški konferenci 12. junija. »Menim, da današnji sklepi primerno izražajo to, na kar se moramo osredotočiti: kaj bi lahko storili več in kaj lahko storimo bolje za Afganistan,« je še dejal slovenski zunanji minister.

Odločitev, da EU podvoji misijo EUPOL, bo po njegovem mnenju pomemben prispevek k lotevanju izzivov, ki so pred njimi, ter pomeni jasno sporočilo mednarodni skupnosti in afganistanski vladi o zavezah EU. »Pravočasno načrtovanje, temeljite priprave in presoja potreb na terenu so zagotovilo za učinkovito uporabo naših virov. Vendar je EUPOL lahko dober le toliko kakor njegovo osebje; države članice bodo morale tudi v prihodnje zagotoviti napotitev visoko usposobljenega osebja,« je dejal minister Rupel in dodal, da bi med prihodnjimi izzivi opozoril na afganistanske predsedniške volitve in parlamentarne volitve: »Naš uspeh bo merjen z uspehom teh volitev, pri čemer bomo morali tudi sami znatno prispevati k njihovi uspešnosti. Zato bi morali razmisliti o finančni in drugih oblikah pomoči.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008