Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

27.05.2008

Razvojni ministri o doseganju ciljev tisočletja in razmerah v Mjanmaru

V okviru Sveta EU za splošne in zunanje zadeve (GAERC) so v Bruslju pod vodstvom slovenskega državnega sekretarja Andreja Štera v ponedeljek in torek zasedali ministri EU za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Osrednjo pozornost so posvetili prispevku EU k doseganju razvojnih ciljev tisočletja (MDG), govorili pa so tudi o humanitarnih razmerah v Mjanmaru. »EU se kot največja dajalka razvojne pomoči zaveda svoje odgovornosti za doseganje MDG, zato so sklepi, ki smo jih potrdili, pomemben korak v tej smeri,« je ob koncu zasedanja povedal Šter.

Po njegovih besedah so se ministri dogovorili, da bodo države članice pripravile večletni nacionalni časovni potek financiranja za razvoj do let 2010 in 2015, Evropska komisija pa bo to prizadevanje vsako leto spremljala in o tem poročala. Sklepi bodo podlaga za nastop držav članic in Komisije na letošnjih mednarodnih forumih na temo MDG ter so vsebinski prispevek k ugotovitvam junijskega zasedanja Evropskega sveta.

Ministri so pregledali tudi stanje v pogajanjih glede sporazumov o gospodarskem partnerstvu (EPA). »EPA so ključni element naših zunanjih odnosov z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (države AKP), pri čemer daje EU velik poudarek na partnerstvo in sodelovanje,« je povedal državni sekretar Šter. Sprejeti sklepi potrjujejo zavezo EU pri nadaljnjih pogajanjih in izvajanju EPA. Pri tem igra zelo pomembno vlogo uresničitev razvojne razsežnosti sporazumov. S sprejetjem sklepov so ministri želeli poslati pozitivno sporočilo pred zasedanjem Sveta AKP-ES, ki bo junija letos v Addis Abebi.

Potrjeni so bili tudi sklepi o humanitarni pomoči po pustošenju ciklona Nargis v Mjanmaru (Burmi), v katerih je EU podprla prizadevanje OZN in držav združenja ASEAN, zavzela pa se je tudi za usklajeno delovanje z mednarodnimi in lokalnimi agencijami ter NVO. Ministri so se seznanili z zadnjo oceno prizadetosti ter se izrekli za nadaljnje odpravljanje ovir oziroma zagotavljanje dostopnejše in učinkovitejše oskrbe prizadetega prebivalstva. »EU pozdravlja odločitev mjanmarskih oblasti, da omogočijo dostop oskrbi na prizadeta območja, kljub temu pa smo zaskrbljeni zaradi še obstoječih ovir pri ocenjevanju stanja prizadetosti in strokovnem spremljanju izvajanja pomoči,« je izjavil Andrej Šter.

Glede na veliko humanitarno katastrofo ministri niso govorili o ustavnem referendumu, v Mjanmaru izvedenem 10. in 24. maja, se bodo pa k tej temi še vrnili.

Sicer pa so se ministri posvetili še uveljavljanju in zaščiti pravic otroka v zunanjem delovanju, s poudarkom na razvojni in humanitarni razsežnosti. Ta tematika je med prednostnimi nalogami slovenskega predsedstva, sprejeti sklepi pa prinašajo smernice za krepitev učinkovitega vključevanja otrokovih pravic v instrumente razvojnega sodelovanja EU in upoštevajo potrebe otrok v izrednih okoliščinah, zlasti otrok, ločenih od družin, otrok brez spremstva in izobraževanje otrok v izrednih razmerah. Prizadevanje predsedstva na področju otrokovih pravic sega širše od razvojnega sodelovanja oziroma po Šterovih besedah: »Zavzemamo se za celovit pristop, ki vključuje tudi človekove pravice in operacije EVOP.«

Na delovni večerji v ponedeljek so ministri govorili tudi o ženskah v oboroženih spopadih kot opozorilu na pomen enakopravnosti spolov v razvojnem sodelovanju in na potrebo po posebnem vključevanju EU na to področje. Predsedstvo je pri tem pozvalo, naj se EU vsestransko loti reševanja tega vprašanja ter deluje bolj povezovalno na horizontalni in tudi vertikalni ravni. V zvezi s tem je objavilo tudi posebno izjavo.

Zasedanje se je končalo s kosilom in neformalno razpravo o razsežnostih problema skokovitega naraščanja cen hrane in s tem povezane ogroženosti preskrbe s hrano milijonov ljudi po svetu, predvsem v najrevnejših državah, pa tudi o ukrepih mednarodne skupnosti in EU za omejitev krize. V razpravi sta kot gosta sodelovala generalni direktor FAO dr. Jacques Diouf in namestnik izvršnega direktorja WFP John Powell. Ministri so si bili edini, da je nujno treba povečati pomoč v hrani najrevnejšim in ranljivim skupinam prebivalcev ter dolgoročno povečati naložbe v kmetijstvo in razvoj podeželja v državah v razvoju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008