Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

28.05.2008

Zasedanje mreže IMPEL na Brdu

Danes so se na Brdu pri Kranju zbrali predstavniki mreže IMPEL in bodo na tridnevnem zasedanju (28.–30. maja 2008) obravnavali teme o varstvu okolja. Mreža je bila ustanovljena leta 1992 kot neformalno združenje zakonodajnih organov evropskih držav, pristojnih za uveljavljanje in izvajanje okoljevarstvene zakonodaje. Vsebinsko deluje predvsem na treh ključnih področjih varstva okolja: izboljšanje in poenostavitev zakonodaje, postopki izdaje dovoljenj in inšpekcijski nadzor ter čezmejno pošiljanje odpadkov. Slovenija je dejavna članica IMPEL od leta 1997 – sodeluje v njenih delovnih organih in pri projektih, kakršen je nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov v pristaniščih. Nalogo nacionalnega koordinatorja izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Zasedanje na Brdu je pomembno tudi zaradi ureditve novega statusa mreže IMPEL, ki se iz neformalnega spreminja v formalno združenje. Odločitev za samostojno pravno osebo je bila sprejeta na plenarnem zasedanju mreže novembra 2007 v Lizboni. Ustanovitveni akt nove zveze kot neprofitne organizacije je bil podpisan 31. marca 2008 in imenovana je bila začasna uprava, ki jo vodi Gerard Wolters, glavni okoljski inšpektor na Nizozemskem. Na prvi generalni skupščini v Ljubljani, ki poteka v teh dneh, bo potrjeno prvo predsedstvo, sprejeta bodo notranja pravila in delovni program za leto 2009. Nova organizacija bo polnopravno začela delati s 1. januarjem 2009.

Udeležence zasedanja je uvodoma pozdravila glavna republiška inšpektorica za okolje in prostor Bojana Pohar. Poudarila je pomen uresničevanja osnovne zamisli, ki je pripeljala do ustanovitve IMPEL, to je zagotoviti, da se sprejeta evropska zakonodaja sistematično izvaja in dosledno uveljavlja. Opozorila je tudi na neprecenljivo vrednost neformalne narave zveze, ki ne želi postati le administrativni mlin samemu sebi, ampak že vnaprej načrtovati in ustvarjati uporabne projekte, namenjene konkretnemu izvajanju v pomoč inšpektorjem in drugim zakonodajnim organom.

Zasedanja se je udeležila tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik in v predavanju poudarila pomen človekovih pravic v sistemu varstva okolja. Zavzela se je za njihovo priznanje vsem, ne glede na državno ali politično ureditev. Ukrepi varovanja okolja ne morejo biti učinkoviti, če jih izvajajo samo nekatere države, zato je na tem področju nujno mednarodno sodelovanje. Prav v tem smislu povezovanja deluje tudi organizacija IMPEL.

Drugi in tretji dan zasedanja bodo udeleženci razpravljali še o nekaterih temah varstva okolja. Predstavljena bodo zaključna poročila projektov, končanih v letu 2007, v zvezi s čezmejnim pošiljanjem odpadkov, industrijskimi nesrečami in kaznimi za okoljevarstvene kršitve v državah članicah. V nadaljevanju bodo udeleženci obravnavali načrt dela za leto 2009 in predloge za nove projekte v tem obdobju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.05.2008