Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Predsednik Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve dr. Lovro Šturm na 6. ministrskem srečanju za področje svobode, varnosti in pravice med Ukrajino in trojko EU

Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm in predstavniki slovenskega pravosodnega in notranjega ministrstva so se danes v Kijevu v Ukrajini udeležili 6. ministrskega srečanja za področje svobode, varnosti in pravice med Ukrajino in trojko EU. Na srečanju so EU poleg slovenskih predstavnikov zastopali vodja delegacije Evropske komisije v Ukrajini Ian Boag in predstavniki Francije, kot naslednje predsedujoče države. Ukrajinsko delegacijo je vodil minister za pravosodje Mykola Onishchuk. Minister Šturm je dejal: »Danes smo na srečanju potrdili dosežke zadnjega leta in pregledali prioritete obsežnega medsebojnega sodelovanja. Tokratno srečanje je na predlog slovenskega predsedstva prvič v Kijevu, kar kaže na zelo dobre in odlično se razvijajoče odnose med partnerjema na področju svobode, varnosti in pravice.«

Ministri so na včerajšnji delovni večerji razpravljali o krepitvi pravosodja. "Reforma pravosodnega sistema je temelj za reformo celotne družbe in mora kot taka dobiti ustrezno pozornost v vsaki državi. Učinkovito pravosodje je predpogoj tako za preprečevanje kriminala in korupcije kot tudi za razvoj gospodarstva in učinkovito varstvo človekovih pravic," je na pogovorih poudaril minister Šturm.  Trojka EU se je seznanila s potekom sedanjih ustavnih reform v Ukrajini. Minister Šturm je poudaril pomen sistema zavor in ravnovesij, ki so nepogrešljiv sestavni del demokracije. Obe strani sta se zavzeli za uporabo razpoložljivih finančnih instrumentov, kar vključuje intenzivnejšo uporabo seminarjev TAIEX in projektov v okviru TWINNINGA.

O organizaciji pravosodja sta se minister Šturm in minister za pravosodje Ukrajine Mykola Onishchuk pogovarjala tudi na dvostranskem srečanju. Dotaknila sta se organizacije pravosodja in modernih teženj v kazenskem sodstvu.

Današnje uradno zasedanje se je začelo z obravnavo izvajanja sporazumov med EU in Ukrajino o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu oseb ter pogajanj o novem poglobljenem sporazumu med EU in Ukrajino na področju pravosodja in notranjih zadev. EU je pohvalila oba sporazuma, ki veljata od začetka letošnjega leta; ustanovljena skupna odbora za nadzor izvajanja sporazumov pa sta že pričela s pripravo smernic za oba sporazuma, ki se morata učinkovito izvajati.

Na področju migracij in azila je predsedstvo poudarilo pomen tesnega sodelovanja med EU in Ukrajino, kot neposrednima sosedama s skupno mejo. Skupni cilj je še naprej boljša ureditev upravljanja migracij, vključno z azilom in bojem proti nezakonitim migracijam, ob hkratnem pospeševanju človeških stikov in izboljšanju upravljanja meja. Predsedstvo je pozdravilo napredek pri določenih ciljih iz akcijskega načrta in poudarilo pomembnost izvajanja mednarodnih obveznosti na področju azila.

Na področju mejnega sodelovanja EU posveča velik pomen usklajenemu in integriranemu upravljanju zunanjih meja in pozitivno ocenjuje proces reform in modernizacije državne službe mejne straže Ukrajine, ki temelji na standardih EU. Ukrajina je dosegla napredek pri izboljšanju upravljanja meja. EU podpira njena prizadevanja in bo z njo tesno sodelovala tudi v prihodnje, saj Ukrajina sodi med prednostne partnerske države evropske sosedske politike. Ministri so tudi poudarili pozitivne rezultate Misije EU za pomoč na meji (EUBAM) na ukrajinsko-moldavski meji, katere namen je pomagati ukrajinskim in moldavskim mejnim in carinskim organom. Napredek je bil dosežen tudi pri operativnem sodelovanju med Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic (Frontex) in Upravo državne mejne straže Ukrajine v okviru delovnega dogovora, podpisanega junija 2007. Dogovor ureja izmenjavo podatkov, znanja, izkušenj in usposabljanje ukrajinskih mejnih organov za boj proti nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu.

Strani sta obravnavali tudi boj proti korupciji, ki je ena izmed prioritet EU. Korupcija predstavlja globalno grožnjo in destabilizira kulturno, ekonomsko in politično okolje. EU ima na mednarodnem prizorišču dejavno vlogo pri podpiranju mednarodnih instrumentov, ki se nanašajo na boj proti korupciji.

V zvezi z bojem proti terorizmu in organiziranemu kriminalu so predstavniki EU pozdravili prizadevanja Ukrajine za implementacijo Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenih protokolov in zlasti sprejemanje zakonodaje, ki bo Ukrajini omogočila pristop k protokolu omenjene konvencije, ki se nanaša na boj proti nezakoniti trgovini z orožjem.. Ministri so podprli skupno razpravo o boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu kot novih grožnjah, saj se tesno prepletata, imata podobne metode, logistiko in financiranje, pa tudi skupne interese, zlasti pri prometu s prepovedanimi drogami.

Poudarili so tudi, da je trgovina z ljudmi v nasprotju s skupnimi vrednotami EU in Ukrajine, saj gre za nesprejemljivo kršenje temeljnih človekovih pravic in vse večji vir finančnih sredstev za kriminalne mreže. Trgovina z ljudmi je pojav, ki ga je treba obravnavati v celotni verigi, od prvotnih vzrokov v državah v razvoju do učinkovitih ukrepov v tranzitnih in ciljnih državah ter se proti njemu enotno in usklajeno boriti. EU tudi spodbuja Ukrajino, da razvije svojo politiko preprečevanja prepovedanih drog v skladu s standardi EU in poveča sodelovanje z državami članicami EU, še posebej z Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami ter Europolom. Treba bi se bilo tudi spopasti z družbenimi vidiki problema drog v Ukrajini in okrepiti sodelovanje z državami v regiji.

Minister Šturm je opozoril tudi na krepitev prizadevanj  EU v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu: "Prejšnji mesec je bil sprejet Okvirni sklep o dopolnitvah Okvirnega sklepa o boju zoper terorizem iz leta 2002. Dopolnitve inkriminirajo naslednja dejanja: javno pozivanje k izvršitvi terorističnih kaznivih dejanj, novačenje in urjenje za terorizem. Gre za odgovor na vlogo, ki jo predstavlja uporaba sodobne informacijske tehnologije, predvsem interneta, pri širjenju terorističnih groženj." Predsedstvo je Ukrajini čestitalo za pomemben napredek na področju boja proti pranju denarja. EU podpira ukrajinske napore v boju proti financiranju terorizma in pranju denarja v okviru projekta TACIS.

Ministri so poudarili, da imata Europol in Eurojust pomembno vlogo pri krepitvi sodelovanja med organi odkrivanja in pregona znotraj EU in tudi z glavnimi zunanjimi partnerji. EU je vedno podpirala in spodbujala poglobitve tovrstnega sodelovanja s pomembnimi partnerji iz tretjih držav, med katere gotovo sodi tudi Ukrajina.

Na srečanju je EU izrazila zaskrbljenost zaradi nedavnih primerov rasizma in antisemitizma, ki so se zgodili v Ukrajini. Strani sta se strinjali o nujnosti obsodbe vseh izrazov rasizma, ksenofobije in antisemitizma kot očitnih kršitev temeljnih pravic. S tem v zvezi je ukrajinska stran predstavila konkretne ukrepe, ki jih državni organi že izvajajo na tem področju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008