Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Začela se je 23. konferenca direktorjev plačilnih agencij držav članic EU

Konferenca direktorjev plačilnih agencij članic EU je letos 23. po vrsti in je v Sloveniji prvič, organizira pa jo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Glavni njen cilj je izmenjava mnenj in izkušenj med državami članicami o izvajanju skupne kmetijske politike (SKP).

Na konferenci v Sloveniji je več kakor 150 udeležencev, in sicer direktorjev plačilnih agencij držav članic z najožjimi sodelavci, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in plačilnih agencij iz držav kandidatk.

Osrednje teme konference so nove smernice Evropske komisije za certificiranje plačilnih agencij (predvsem izjava o zanesljivosti, ki jo podpiše direktor plačilne agencije, smernice za akreditacijo in revizijska strategija), aktualni primeri sodne prakse na področju SKP in izkušnje držav članic v postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti, stroški kontrol plačilnih agencij in sistem elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog v Sloveniji. Cilj konference je tudi iskanje skupnih rešitev, ki bi pocenile in poenostavile kontrolne sisteme ter razbremenile upravičence pri pridobivanju denarja za ukrepe SKP.

Danes dopoldne je bilo v Grand hotelu Union plenarno zasedanje, popoldne pa bosta delavnici o certificiranju plačilnih agencij in o aktualnih primerih sodne prakse glede SKP. Jutri bodo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju predstavljeni sklepi konference. V okviru delavnice o certificiranju plačilnih agencij bo predvidoma potekal še sestanek strokovne skupine Evropske komisije za to področje, kar doslej ni bil običaj in je vsebinski korak naprej pri organizaciji tovrstnih konferenc.

Agencija želi obiskovalcem (veliko jih je pri nas prvič) predstaviti Slovenijo kot deželo mnogih prijetnih doživetij, zato je za goste organizirano predavanje o ajdi na Biotehniški fakulteti, ogled Ljubljane, ogled Blejskega otoka in gradu ter spoznavanje slovenskih vin in kulinarike.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.05.2008