Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

30.05.2008

Ministrica Kucler Dolinar: Zelo sem zadovoljna z uresničevanjem načrta dela na znanstveno-raziskovalnem področju

»Naša žetev bo obilna, kljub temu da so nas mnogi svarili pred pretirano ambicioznostjo,« je po zasedanju Sveta za konkurenčnost povedala predsednica Sveta EU, slovenska ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar. In še: »Slovensko predsedstvo je pripeljalo do sprejetja tri pomembne zakonodajne akte, ki bodo izboljšali kakovost življenja evropskih državljanov ter položaj malih in srednje velikih podjetij, tako pa konkurenčnost EU. Poleg tega smo sprožili proces prenove evropskega raziskovalnega prostora (ERP), kar sta v svoje programe predsedovanja že uvrstila tudi oba prihodnja predsedujoča tria držav. Danes pa smo s kolegi naredili konkreten korak pri uresničevanju ERP tudi glede intelektualne lastnine oziroma prenosa znanja v prakso, pri čemer Evropa še šepa v primerjavi z drugimi najrazvitejšimi državami.«

Evropski raziskovalni prostor

Ministri, pristojni za raziskave, so danes sprejeli Resolucijo Sveta o upravljanju intelektualne lastnine pri dejavnostih prenosa znanja in o kodeksu ravnanja za univerze in druge javne raziskovalne organizacije. Omogočila bo hitrejše vzpostavljanje okolja za boljši prenos znanja oz. izsledkov raziskav v inovacije in na trg. Ravnanje z intelektualno lastnino javno financiranih univerz in raziskovalnih inštitutov je eno ključnih vprašanj pri krepitvi konkurenčnosti Evrope in sodelovanju teh ustanov s podjetji.

Osrednja točka razprave je bil tudi ljubljanski proces, pri katerem je predsedstvo glede razvijanja ERP opravilo nepričakovan preboj. Vizijo predsedstva o prihodnosti ERP in o političnem upravljanju le-tega so podprle vse države članice, še zlasti pa prihodnja tri predsedstva, ki so sprejela skupno izjavo (joint declaration)I, v kateri so se zavzela za usklajeno delovanje, da se polno uresniči ljubljanski proces.

Dodatno uveljavitev in krepitev bo ERP dosegel tudi z danes sprejetimi sklepi o raziskovalni infrastrukturi, pri čemer so ministri poudarili sodelovanje med regijami ter združevanje javnega in zasebnega financiranja, in s sklepi o družini prijaznih znanstvenih karierah. Pri tem vprašanju človeških virov so se zavzeli za razvoj integriranega modela politik, ki bodo za raziskovalce zagotovile družinam prijazno okolje.

Zakonodajni akti

Svet ministrov je danes sprejel še Uredbo o skupni tehnološki pobudi za ustanovitev skupnega podjetja gorivnih celic in vodika, ki bo s pobudama po 169. členu Pogodbe o ES, AAL in Eurostars prispevala k uresničevanju ciljev lizbonske strategije za večjo konkurenčnost Evrope in k boljšemu življenju starejših ter dala boljše možnosti za raziskovalno intenzivna mala in srednje velika podjetja.

Pomemben napredek pri iskanju soglasja glede sedeža EIT

Ob robu zasedanja Sveta so se ministri EU na delovni večerji pogovarjali o kraju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Čeprav niso mogli opraviti dokončne izbire, je slovenskemu predsedstvu uspelo, da so določili skupna izbirna merila, in sicer da naj bo sedež inštituta v eni od novih držav članic in da imajo po načelu pravičnosti prednost tiste med njimi, ki še nimajo sedeža nobene druge evropske agencije. Ministri so znova poudarili, da se je treba o sedežu odločiti čim prej, in se dogovorili, da se znova sestanejo 18. junija.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008