Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

30.05.2008

Sklepi ministrske konference Euromed o kulturi in medkulturnem dialogu: Spoštovanje različnosti med pripadniki različnih kultur vodi k strpnosti in spoštovanju skupnih vrednot

Danes se je v Atenah končala dvodnevna ministrska konferenca Euromed o kulturi in medkulturnem dialogu, ki je pod vodstvom slovenskega predsedstva in grške vlade pripravila izhodišča za nadaljnje pospešene korake pri vzpostavitvi dialoga med kulturami na evrosredozemskem območju. Na podlagi plodne izmenjave mnenj, izkušenj in raznovrstnih pobud so bili oblikovani sklepi, ki ob upoštevanju dosedanjih uspešnih skupnih akcij in projektov določajo smernice za nadaljnje delovanje.

Ministri so podprli evrosredozemsko strategijo za kulturo, ki zajema sodelovanje na področju dialoga med kulturami in kulturno politiko. Strategija naj bi na podlagi načel Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov ter umetniških izrazov inovativno in konkretno poudarjala kulturno razsežnost evrosredozemskega partnerstva. Da bi čim bolj pospešili oblikovanje strategije, so se ministri strinjali, da je treba vzpostaviti mehanizem za spremljanje, ki predvideva vzpostavitev evrosredozemske skupine strokovnjakov za kulturo, ki naj bi se redno sestajala pred naslednjo ministrsko konferenco.

Z veseljem pa so udeleženci tudi ugotovili, da je bilo v zadnjih letih že veliko storjeno,  saj poteka uspešno sodelovanje pri različnih akcijah, pobudah in projektih na številnih področjih kulture. Zgled plodnega in uspešnega sodelovanja je evrosredozemska fundacija Anna Lindh, katere glavni cilj je spodbujanje dialoga med kulturami in povečanje vidnosti barcelonskega procesa na podlagi intelektualnih, kulturnih in civilnodružbenih izmenjav. Pozdravili pa so tudi vse druge pobude, ki so usmerjene v spodbujanje večjezičnosti in prevajanja, mobilnosti umetnikov in intelektualcev, širjenja novih tehnologij, vključevanja mladih in žensk, upoštevanja potreb manjšin in sodelovanja na športnih prireditvah.

Predsednik Sveta EU dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo Republike Slovenije, je v svojem nagovoru opozoril, da »je vprašanje medkulturnega dialoga bistveno vprašanje; je ne nazadnje vprašanje preživetja tudi v globalnem smislu. Gre za to, v kakšnem sistemu in svetu bomo živeli. Izzivi, ki so jih prinesli – izjemen tehnološki razvoj, družbene spremembe, migracijski tokovi, nove etnične skupnosti, srečevanje kulturnih, verskih, socialnih vzorcev, pa globalizacija – prinašajo nova spoznanja in vprašanja, na katera bosta morali odgovoriti politika in civilna družba. Zato je bolj kot kadar koli prej potrebno, da se še posebej v kulturi prebudi dialog o možnostih razumevanja humanosti danes in o vrednostih, s katerimi humanost osmišlja svet.« Minister Simoniti se je v nagovoru zahvalil tudi za podporo pri trajnem prispevku slovenskega predsedstva k dialogu med kulturami v Sredozemlju in širše – ustanovitvi Evrosredozemske univerze s sedežem v Piranu. 

Na predvečer plenarnega zasedanja pa so ministri podelili tudi nagrade štirim novinarjem, zmagovalcem drugega natečaja za novinarsko nagrado Euromed za medkulturni dialog. Natečaj prirejata evrosredozemska fundacija Anna Lindh in Mednarodna zveza novinarjev. Med 76 kandidati iz 37 držav so bili izbrani Gideon Levy (Izrael), Jamila Zekhnini (Belgija), Verichan Ziflioglu (Turčija) in Uroš Škerl (Slovenija), za svoj prispevek pri krepitvi spoštovanja raznolikosti.

Ministrsko konferenco je zaznamovala visoka udeležba predstavnikov držav na ravni ministrov. Poleg gostiteljev, ministrov za kulturo Grčije in Slovenije, so se je udeležili ministri Albanije, Alžirije, Bolgarije, Cipra, Egipta, Francije, Madžarske, Latvije, Maroka, Poljske, Sirije in Turčije.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008