Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

30.05.2008

Minister Rupel vodil Trojko EU - Indija

Predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose, slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, je v New Delhiju vodil ministrsko trojko EU-Indija. Namen srečanja, na katerem so sodelovali tudi predstavniki sekretariata Sveta EU in Evropske komisije ter naslednje predsedujoče Francije, ki jo je zastopala državna ministrica v zunanjem ministrstvu Rama Yade, indijsko delegacijo pa je vodil zunanji minister Pranab Mukherdži, je bil najprej pregled odnosov med Evropsko unijo in Indijo, nato razprava o aktualnih mednarodnih temah, predvsem v zvezi z Indijo in njenim sosedstvom, in pa izmenjava mnenj o najpomembnejših svetovnih vprašanjih.

 

Sodelovanje med EU in Indijo

Odnosom med Indijo in Evropsko unijo je bila uvodoma posvečena razprava o strateškem partnerstvu, ki ga ima EU s šestimi državami – ZDA, Kanado, Rusijo, Kitajsko, Japonsko in Indijo. Zametek partnerstva z Indijo je bil prvi vrh pred osmimi leti, v tem času pa se je sodelovanje razvijalo in dr. Rupel meni, da »smo na dosežke lahko ponosni«. Akcijski načrt je bil sprejet leta 2005 in od takrat se je dialog razvil na številnih področjih, pospešeni pa so tudi stiki na ravni strokovnjakov. Leta 2006 so se dogovorili za začetek pogajanj o sporazumu o trgovini in naložbah, v letu 2007 pa o skupnem programu na področjih energije, okolja, raziskovalne dejavnosti in podnebnih sprememb. »Vse to je vodilo naše strateško partnerstvo v pravo smer,« je povedal minister Rupel in dodal, da je zdaj primeren čas za nov politični zagon temu sodelovanju. Priložnost za to bo jeseni v Marseillu na vrhu EU-Indija med francoskim predsedovanjem. Slovenski minister je prepričan, da je napočil čas za začetek razprave glede sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Indijo in Evropsko unijo.

Sicer pa je dr. Rupel izkoristil priložnost in sogovornike seznanil z zadnjim razvojem dogajanj v Evropski uniji. Spregovoril je o ratifikaciji Lizbonske pogodbe in o institucionalnih spremembah, ki jih ta uvaja v strukture Evropske unije, pri čemer se je ustavil zlasti pri določilih v zvezi z zunanjimi odnosi EU.

 

Ocena mednarodnih vprašanj

Med mednarodnimi vprašanji, ki so jih obravnavali na srečanju, je bila namenjena velika pozornost bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Dr. Rupel je sogovornike seznanil z zadnjimi dogajanji po konferenci v Annapolisu, med drugim s sestankom kvarteta v Londonu 2. maja in s konferenco o naložbah v Palestini, ki je bila prejšnji teden v Betlehemu. Menil pa je, da so kljub velikemu prizadevanju uspehi še skromni, predvsem kar zadeva izraelsko-palestinska pogajanja in razmere na Zahodnem bregu, zlasti v Gazi. To pomeni, da je potreben dodatni pritisk za spodbuditev pogovorov. Ob ugodni oceni, da so s posredovanjem Turčije stekli pogovori med Izraelom in Sirijo, je slovenski zunanji minister poudaril, da je treba vztrajati pri poglobitvi izraelsko-palestinskih odnosov, prav tako pa pri posredovanju Egipta glede položaja v Gazi. Ugodno je ocenil tudi izvolitev novega libanonskega predsednika, »ki bo lahko suvereno vodil državo med velikimi izzivi«.

Glede odnosov med EU in Rusijo je dr. Rupel opozoril na pomen sprejetja mandata za pogajanja za novi sporazum, ki ga je Svet EU potrdil 26. maja. Pogajanja se bodo začela na bližnjem vrhu EU-Rusija, ki bo ob koncu junija v sibirskem mestu Kanti-Mansijsku – to bo že 21. vrh in dobra priložnost za oceno odnosov, pa tudi za prvo srečanje s predsednikom Medvedovom. »To bo priložnost, da odpremo novo stran v odnosih med Rusijo in Evropsko unijo,« je poudaril slovenski zunanji minister in še, da so številni v EU z veliko pozornostjo prisluhnili prvim nastopom ruskega predsednika. Tudi zaradi vsebine teh nastopov se od vrha veliko pričakuje.

Minister dr. Rupel je ugodno ocenil tudi razvoj odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Njihova širina omogoča razpravo o vseh vprašanjih, tudi tistih, ki so na prvi pogled zelo težka. Nedavni obisk predstavnikov Evropske komisije v Pekingu to potrjuje. EU je zaznala večjo vključitev Kitajske v mednarodne odnose in svetovna vprašanja; na nekaterih področjih, kakršni sta energetika in podnebne spremembe, bo razprava še poglobljena. Pomembna je tudi udeležba Kitajske v pogovorih o jedrski oborožitvi na Korejskem polotoku. EU je s pozornostjo in zaskrbljenostjo sledila dogajanju v Tibetu in pozvala Kitajce k dialogu z dalajlamo o zaščiti tibetanske kulture, vere in tradicij. Dalajlama se je zavezal, da se bo zavzemal za nenasilje in avtonomijo, ne pa za neodvisnost. EU je pozvala tudi k preglednosti informacij in k prostemu dostopu medijev do Tibeta. Pri tem je dr. Rupel izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do srečanja med kitajskimi oblastmi in predstavniki dalajlame. »To je korak v pravo smer; upamo, da privede do pozitivnih in konkretnih rezultatov,« je dejal. Dodal je, da so ohrabrujoče tudi prve informacije o stikih kitajskih predstavnikov z novoizvoljenim vodstvom na Tajvanu.

 

Svetovna vprašanja

»Podnebne spremembe so eden najpomembnejših izzivov današnjega časa in tega vprašanja se je treba nujno lotiti,« je uvodoma poudaril slovenski zunanji minister, pri čemer je opozoril na resno nevarnost, kakršni sta pomanjkanje virov in povečanje migracij, če mednarodna skupnost zadeve ne bo resno obravnavala. Indijske sogovornike je seznanil z odločitvami, da sprejmejo dogovor o tem vprašanju za obdobje po letu 2012. EU potrjuje, da morajo imeti razvite države pri tem vodilno vlogo. Državam v razvoju, ki se spopadajo z revščino in socialnimi vprašanji, EU ne namerava vsiljevati ničesar, vendar obstaja velika izbira alternativnih rešitev za zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov. Resno obravnavanje podnebnih sprememb omogoča tudi zmanjšanje onesnaženja zraka in voda. Glede tega je dr. Rupel poudaril, da EU ceni dobre in plodne odnose z Indijo, in upa, da se bodo pogajanja o skupni pobudi končala do leta 2009, tako da bi jo lahko uveljavili po letu 2012. Nov zagon temu procesu naj bi dal tudi vrh G8 na Japonskem.

V zvezi s terorizmom je dr. Rupel najprej izrazil obžalovanje nad zadnjimi terorističnimi napadi v Jaipurju in potrdil, da želi EU na strokovni ravni razviti sodelovanje z Indijo glede boja proti terorizmu. Poudaril je zavzetost EU za izvajanje sklepov in resolucij Združenih narodov na tem področju. Za Indijo je pomembno tudi vzpostavljanje medkulturnega dialoga, ker živijo v tej državi pripadniki različnih religij in kultur.

Veliko pozornost je dr. Rupel namenil vprašanju energetike, biogoriva in kmetijstva. Energetska varnost je tesno povezana s problematiko podnebnih sprememb in biogorivo s povečanjem raznovrstnosti energetskih virov. Proizvodnja biogoriva po prepričanju EU ne more oškodovati proizvodnje hrane. Zato je EU sklenila, da ne bo več sofinancirala nasadov, namenjenim biogorivu, in da bo spodbujala raziskavo za drugo generacijo biogoriva, ki ne bo ogrožala pridelave hrane. Sicer pa je slovenski zunanji minister povabil Indijo, naj se pridruži pripravam za program mednarodnega sodelovanja o energetski učinkovitosti.

Glede naraščanja cen živil pa Evropska unija prireja svojo politiko subvencij. V teku je razprava o ukrepih, ki bi povečali obdelavo površin, namenjenih pridelavi hrane, sicer pa se na tem področju pripravlja vrsta pobud, med njimi velika konferenca FAO v Rimu prihodnji teden, na kateri bo EU dejavno sodelovala.

Zadnja točka v razpravi je bila neproliferacija orožja za množično uničevanje. Evropska unija je sprejela in izvaja strategijo o tem ter želi o njej razpravljati tudi v okviru akcijskega načrta z Indijo. »Gre za vprašanje, ki je splošno in ga ni mogoče omejiti na regionalno raven,« je dejal dr. Rupel. Indijo je povabil, naj se približa ureditvi neproliferacije in se vključi v uveljavljanje mednarodnih instrumentov na tem področju. Po drugi strani pa Evropska unija želi, da se Indija dejavno vključi v svetovno razpravo o uporabi jedrske energije v okviru uveljavljanja raznovrstnosti energetskih virov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008