Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

31.05.2008

Zasedanje predstavnikov držav članic Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (European Crime Prevention Network – EUCPN)

Vodja oddelka za kriminalne združbe v Upravi kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi Tomaž Peršolja, bo v torek, 3. 6. 2008,  v Ljubljani kot predsedujoči ob pomoči asistentke Melite Globočnik Trnovšek in nacionalne delegatke Tatjane Mušič Senčar, vodil dvodnevno zasedanje EUCPN v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

S sklepom Sveta EU je bila 28. 5. 2001 ustanovljena Evropska mreža za preprečevanje kriminalitete (EUCPN), katere poglaviten namen je promocija preventivnih dejavnosti v državah članicah in sredstev, s katerimi se dobre prakse na najučinkovitejši način predstavijo širši strokovni in laični javnosti. Cilj teh dejavnosti pa je preprečevanje kriminalitete, predvsem tako imenovane »tradicionalne kriminalitete«.

Udeleženci zasedanja bodo obravnavali predloge odborov za uresničevanje akcijskega načrta za leto 2008, spoznali bodo predstavnike Centra za strategijo in evalvacijo iz Velike Britanije, ki bo izvedla zunanjo evalvacijo mreže ter prisotne seznanila z okvirnim načrtom izvedbe.

Predstavljeni bodo tudi rezultati projektov in iniciativ, ki jih je delovna skupina opredelila kot pomembne in bi lahko pozitivno prispevali k razvoju dobrih praks pri preprečevanju kriminalitete na območju EU in širše.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.06.2008