Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Skupna ribiška politika

Ribiški viri so del naše skupne dediščine, zato je treba s skupnimi prizadevanji zagotoviti njihovo učinkovito zaščito in trajnostno rabo. Da bi dosegli ta cilj, bo slovensko predsedstvo spodbujalo ohranjanje ribiških virov in njihovo trajnostno upravljanje. Svet bo med slovenskim predsedovanjem obravnaval številne predloge, ki se nanašajo na ukrepe za ohranjanje virov, večji nadzor, uveljavljanje in inšpekcije ter sklepanje ribiških partnerskih sporazumov s tretjimi državami.


Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov

Splošno je priznano, da pomeni nezakonit, neprijavljen in nereguliran (NNN) ribolov eno od največjih svetovnih groženj trajnosti ribjih staležev in biotski raznovrstnosti v morjih. Zaradi tega bo slovensko predsedstvo kot eno glavnih prednostnih nalog obravnavalo zakonodajni predlog Komisije za boj proti takemu ribolovu. Poleg tega predloga bodo prizadevanja za trajnostno uporabo virov podprta tudi v sporočilu Komisije in predlogu uredbe Sveta o zaščiti občutljivih morskih ekosistemov pred škodljivimi ribiškimi praksami.

 

Posodobitev tehničnih ukrepov

Drugi ključni cilj bo posodobitev in poenostavitev tehničnih ukrepov. Tu je predvidena sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov.

Zaradi trenutnega stanja ribolovnih staležev in vse večjega prelova bo slovensko predsedstvo podpiralo ukrepe za obnovo in ohranjanje staleža določenih vrst rib. Posebna pozornost bo namenjena vzpostavitvi ukrepov za obnovo staležev trske, sleda in osliča.

 

Ribolovne možnosti za leto 2009

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo dobro uveljavljeno prakso v zvezi s predhodnim posvetovanjem. Posebna pozornost bo namenjena politični izjavi Komisije o ribolovnih možnostih za leto 2009, ki je pomembna sestavina letnega določanja največjega dovoljenega ulova in razdelitve kvot.

 

Evropsko ribogojstvo

Prednostne obravnave bo deležna tudi priprava na revizijo Strategije za razvoj evropskega ribogojstva, ki je bila sprejeta leta 2002.

 

Zunanja ribiška politika

Pri zunanji ribiški politiki bo slovensko predsedstvo podpiralo dejavno vlogo Evropske skupnosti v mednarodnih in regionalnih ribiških organizacijah ter pri spodbujanju dobrih ribiških odnosov s tretjimi državami na podlagi dvostranskih ribiških sporazumov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008