Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Gozdarska politika

Tradicija trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki jo imamo v Sloveniji, bo nedvomno pomagala pri usklajevanju interesov držav članic EU glede velikih izzivov v zvezi z gozdovi na svetovni ravni. Zajeti so v štirih globalnih ciljih, sprejetih na sedmem zasedanju Foruma za gozdove Združenih narodov v okviru pravno nezavezujočega inštrumenta o vseh tipih gozdov, in sicer:

  • ustavitev izgubljanja gozdnih površin s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, vključujoč varstvo, ponovno vzpostavitev, pogozdovanje in obnavljanje gozdov ter povečanje prizadevanja za preprečitev njihovega razvrednotenja;
  • povečanje gospodarske, socialne in okoljske koristi, vključno z izboljšanjem življenjskih razmer za skupnosti, ki so odvisne od gozdov;
  • bistveno povečanje površin varovanih gozdov in drugih trajnostno upravljanih gozdov ter delež gozdnih proizvodov, ki izvirajo iz teh gozdov;
  • ustavitev zmanjševanja mednarodne finančne pomoči za trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter spodbuditi nove in dodatne finančne vire za to gospodarjenje.

 

Gozdarska politika med predsedovanjem Slovenije

Na področju gozdarstva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za trajnostno gospodarjenje z gozdovi (SFM – Sustainable Forest Management), izboljšanje konkurenčnosti gozdnih proizvodov in ohranitev biotske raznovrstnosti gozdov. V skladu s tem bo spodbujalo celovito izvajanje akcijskega načrta EU za gozdove ter akcijskega načrta za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT – Forest Action Plan and the EU Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Pri usklajevanju stališč držav članic za naslednje zasedanje Foruma Združenih narodov za gozdove (UNFF) bo posebej poudarjeno izvajanje pravno nezavezujočega instrumenta (NLBI – the Non-Legally Binding Instrument) o vseh tipih gozdov, ki je pomemben zlasti z vidika podnebnih sprememb, finančne podpore trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Slovensko predsedstvo bo namenilo posebno pozornost tudi trenutnemu stanju v zvezi s predlaganimi ukrepi glede nezakonitih sečenj in z njimi povezano trgovino. Posebno pozornost bo namenilo tudi usklajevanju med državami članicami pri zelenem javnem naročanju, pri katerem naj bi se posebej spodbujala uporaba lesa iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008