Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Fitosanitarne zadeve

Fitosanitarne vsebine

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo delo, povezano z ukrepi za zmanjšanje tveganj in vplivov fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolja. Ključni cilj slovenskega predsedstva pri tem bo tako doseči čim večji napredek pri obravnavi dveh zakonodajnih predlogov o prometu s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovi uporabi. Ključno delo bo pospešena obravnavava dveh dosjejev, in sicer predloga uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, ki je prednostna zadeva in pri kateri si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za dosego političnega dogovora, v zvezi s predlogom direktive o trajnostni uporabi pesticidov pa je cilj slovenskega predsedstva sprejetje skupnega stališča.

Poleg obravnave navedenih zakonodajnih predlogov bo na področju semenarstva in sadilnega materiala slovensko predsedstvo usmerjalo razpravo o predlogu preoblikovane direktive o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in si prizadevalo za njegovo sprejetje.

 

Mednarodne zadeve na fitosanitarnem področju

Na področju fitosanitarnih mednarodnih zadev bo slovensko predsedstvo v Komisiji za fitosanitarne ukrepe (CPM – Convention for Phytosanitary Measures) usklajevalo stališča držav članic do izvajanja Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC – International Plant Protection Convention). Usklajevalo bo tudi stališča držav članic na spomladanskem zasedanju Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants).

Slovensko predsedstvo bo pospešeno nadaljevalo delo pri pripravi skupnih stališč za pogajanja z Rusko federacijo, da bi se zagotovila nemotena blagovna izmenjava rastlinskega blaga ob upoštevanju sporazumov o izvajanju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008