Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Veterinarske zadeve

Veterinarske vsebine

Na področju veterinarskega javnega zdravstva se bo slovensko predsedstvo osredotočilo na dokončanje postopkov za sprejetje ukrepov, katerih namen je prepoved uporabe določenih hormonskih in tirostatičnih snovi ter betaagonistov v živinoreji. Drugo pomembno področje delovanja slovenskega predsedstva je tudi nadaljevanje dela v zvezi s predlogom uredbe, s katerim se bodo izboljšali veljavni postopki Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora. Tako se bo preprečil vnos prepovedanih snovi v prehransko verigo in s tem zagotovila višja raven varovanja zdravja potrošnikov.

 

Zdravstveno varstvo živali

Na področju zdravstvenega varstva živali si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za uveljavitev lažjega in preglednejšega sistema objavljanja informacij s področja veterinarstva in zootehnike, pa tudi za poenostavitev in posodobitev zdravstvenih pravil za živalske stranske izdelke. Zavzemalo se bo tudi za poenostavitev in izboljšanje zdravstvenih pravil glede živalskih stranskih izdelkov. Poleg tega bo nadaljevalo delo, povezano s strategijo zdravstvenega varstva živali (2007–2013), ki pomeni usmeritev za politično odločanje, kako v prihodnje ohranjati visoko raven zdravstvenega varstva živali v EU. Prizadevalo si bo za sprejetje strateških ciljev pri določanju prednosti glede nadzora nad boleznimi, financiranja programov ter izboljšanja biološke varnosti pri trgovanju z živalmi in izdelki. Te usmeritve bodo podlaga za pripravo akcijskega načrta.

 

Krma

Slovensko predsedstvo bo tudi začelo razpravo o preoblikovanju in posodobitvi zakonodaje o označevanju krme, da bi se tako rešilo čim več odprtih vprašanj.

 

Mednarodne zadeve na področju veterine

Pri mednarodnih veterinarskih sporazumih je Slovenija 1. januarja 2007 že prevzela naloge predsedovanja na posameznih področjih iz pristojnosti delovne skupine Sveta za veterinarske strokovnjake – skupina Potsdam glede dvostranskih veterinarskih sporazumov. Skladno s tem Slovenija že predseduje področjema dvostranskih veterinarskih sporazumov s Kanado in Ferskimi otoki. S 1. januarjem 2008 pa je prevzela predsedovanje tudi na področju dvostranskih veterinarskih sporazumov s Korejo, Indijo, državami ASEAN in Kitajsko.

Slovensko predsedstvo bo usklajevalo tudi priprave na redno letno Generalno skupščino Mednarodnega urada za zdravje živali (OIE – Office internationale des Epizooties).

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008