Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Varstvo potrošnikov

Varstvo potrošnikov – horizontalna naloga

Potrošniki so neločljiv del notranjega trga, ki lahko dobro deluje samo z dobro potrošniško politiko. Evropska unija je zavezana, da zagotavlja enako visoko raven varstva potrošnikov v vseh državah članicah. Varstvo potrošnikov je horizontalna naloga, zato mora biti vključeno v vse politike, ki se dotikajo koristi in varnosti potrošnikov.

 

Ključna aktualna področja varstva potrošnikov v Evropski uniji

Ključna aktualna področja evropske potrošniške politike so izboljšanje izvajanja zakonodaje pri čezmejnem prometu blaga in storitev, pregled pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov, krepitev koristi potrošnikov pri storitvah in v digitalnem okolju ter zagotavljanje obveščanja in izobraževanja potrošnikov s krepitvijo njihove usposobljenosti, ko vstopajo v razmerja do močnejših dejavnikov, to je podjetij na trgu.  Evropska unija v državah članicah financira evropske potrošniške centre, ki zagotavljajo pomoč potrošnikom pri njihovih čezmejnih pritožbah oziroma sporih s podjetji.

 

Potrošniška politika med predsedovanjem Slovenije Svetu EU – glavne usmeritve

Slovenija bo med predsedovanjem usmerjala prizadevanja v tiste dejavnosti, ki bodo prispevale k boljšemu delovanju notranjega trga ne le za podjetja, temveč tudi državljane, kadar nastopajo v vlogi potrošnikov. Z ukrepi, ki uresničujejo cilj krepitve zaupanja potrošnikov v čezmejne nakupe blaga in storitev, lahko vplivamo na povečanje povpraševanja na notranjem trgu, njihova izbira pa spodbuja inovacije in učinkovitost.

Zaradi lažjega premagovanja ovir bo Slovenija sledila evropski strategiji potrošniške politike in z njo povezanemu akcijskemu načrtu za obdobje 2007–2013.

Slovenija bo posebno pozornost namenjala:

  • varstvu potrošnikov pri sprostitvi elektroenergetskih trgov (mednarodna konferenca),

  • varstvu potrošnikov pri kolektivnem reševanju potrošniških sporov s ponudniki (uvedba skupinske tožbe na ravni EU),

  • potrošniškim posojilom (predlog spremenjene direktive o potrošniških posojilnih pogodbah).

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.01.2008