Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Biotska raznovrstnost

Človeška ribicaSlovenija je država z bogato biotsko raznovrstnostjo in z največjim deležem območij Natura 2000 v EU. Posebej si bo prizadevala za to, da se v Evropi do leta 2010 zaustavi upadanje biotske raznovrstnosti. Dobro opravljeno delo je lahko spodbuda in navdih za delovanje v bodoče, zato ga bomo predstavili direktorjem za varstvo narave. Ti se bodo v času slovenskega predsedovanja zbrali na rednem strokovnem srečanju.

Slovensko predsedstvo bo v sodelovanju z državami članicami EU in Evropsko komisijo pripravilo osnutke in usklajevalo dokončno izoblikovanje skupnih stališč EU do vprašanj, ki se bodo obravnavala na deveti konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti. Ta konferenca je za Evropo in svet pomemben mejnik, ki bo pokazal, kaj so pogodbenice še pripravljene narediti, da bi zmanjšale upadanje biotske raznovrstnosti na globalni ravni. Želimo si doseči jasne in nedvoumne rezultate o ustavitvi ali zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti. Dogodek bo hkrati tudi priložnost za predstavitev evropskega pristopa k varstvu narave (ekološka omrežja Natura 2000, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, povezovanje biodiverzitete, npr. gozdov s podnebnimi spremembami in biogorivi). Na vseh teh področjih je Slovenija, ki pripisuje ohranjanju in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti velik pomen, nedvomno med vodilnimi državami v EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008