Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe niso samo problem kakovosti življenja, temveč preživetja nasploh. Zato si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za nadaljnji razvoj mednarodne politike in krepitev pravnih podlag v Evropski uniji, tako da se bodo upoštevali Kjotski protokol, v katerem so opredeljene obveznosti in usmeritve za ukrepanje proti podnebnim spremembam za obdobje do leta 2012, in strokovne ugotovitve o dolgoročnejših ukrepih.

Evropska unija ima v svetu vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in z lastnim ukrepanjem spodbuja tudi druge dele sveta k podobnemu ravnanju. V letu 2007 se je enostransko zavezala, da bo do leta 2020 za 20 odstotkov zmanjšala izpuste toplogrednih plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja. K takemu prizadevanju želi pritegniti kar največ držav, in če bodo te sledile s konkretnimi zagotovili za zmanjšanje izpustov, je Evropska unija pripravljena spremeniti svojo zavezo na zmanjšanje za 30 odstotkov.

Zasedanja delovnih teles Konvencije o podnebnih spremembah v maju in juniju 2008, na katerih bo Slovenija pripravljala izhodišča in usmerjala oblikovanje skupnih stališč Evropske unije, bodo priprava na zasedanje pogodbenic konvencije in Kjotskega protokola v drugi polovici leta, ko bodo doseženi dogovori uradno potrjeni.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.01.2008