Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Operacije EVOP

Ko je leta 2003 EVOP začela delovati, je Evropska unija izvedla 18 operacij. TRENUTNO vodi te civilne, policijske in vojaške operacije EVOP v štirih različnih svetovnih regijah:

 

1. ZAHODNI BALKAN

  • Vojaške operacije EU v Bosni in Hercegovini (EUFOR Althea)

Vojaška operacija v Bosni in Hercegovini, imenovana EUFOR Althea, se je začela 2. decembra 2004, ko je EU prevzela naloge prejšnje operacije Sforja, ki jo je vodil Nato. Vojaška operacija EUFOR Althea uporablja sredstva in zmogljivosti Nata (berlinski  dogovor). Z začetnim kontingentom 7000 pripadnikov vojske je to največja operacija kriznega upravljanja, ki jo EU izvaja. Po uspešnem preoblikovanju leta 2007 ima Althea 2500 pripadnikov vojske na terenu, podpirajo pa jo rezerve nad obzorjem (over-the-horizon). Varnostni svet ZN je 21. novembra 2007 podaljšal mandat operacije za dodatnih 12 mesecev.

  • Policijska misija EU v Bosni in Hercegovini (EUPM)

Policijska misija Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini se je začela 1. januarja 2003, Svet pa jo je podaljšal do konca 2009. Misija podpira prenovo policije in naprej razvija in utrjuje lokalne zmogljivosti in regionalno sodelovanje v boju proti razširjenemu in organiziranemu kriminalu.

  • Načrtovalna skupina EU na Kosovu (EUPT Kosovo)

Svet se je odločil, da ustanovi načrtovalno skupino EU glede morebitne prihodnje operacije kriznega upravljanja, ki jo bo EU izvajala na področju pravne države in drugih mogočih področjih na Kosovu. Svet je EUPT Kosovo podaljšal mandat do konca marca 2008.

 

2. BLIŽNJI VZHOD

  • Policijska misija EU na palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS)

Policijska misija EU na palestinskih ozemljih že od januarja 2006 pomaga pri vzpostavitvi trajnostnega in učinkovitega policijskega režima v palestinski lasti. Misija ima triletni mandat.

  • Misija EU za pomoč na meji pri mejnem prehodu Rafah (EU BAM Rafah)

Po sklenitvi sporazuma med Izraelom in palestinskimi oblastmi o odprtju mednarodnega mejnega prehoda iz Gaze v Egipt pri Rafahu se je EU  novembra 2005 odločila, da pošlje misijo EU za pomoč na meji pri Rafahu, da nadzoruje ta mejni prehod. Misija ima mandat do 24. maja 2008.

  • Povezana misija EU za krepitev pravne države v Iraku (EUJUST LEX)

EUJUST LEX je prva povezana misija EU za krepitev pravne države, ki se je začela 1. julija 2005. Najpomembnejši dolgoročni cilj te operacije civilnega kriznega upravljanja je usposabljanje iraških visokih sodnih in policijskih uradnikov pri vzpostavljanju sodobnega pravosodnega sistema, ki bo temeljil na spoštovanju pravne države in spoštoval človekove pravice v Iraku. Mandat misije EUJUST LEX je podaljšan do 30. junija 2009.

 

3. AZIJA

  • Policijska misija EU v Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN)

EU se je odločila poslati policijsko misijo EU v Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN), da bi prispevala k reformi afganistanskega pravosodja in policije v skladu z mednarodnimi standardi. Policijska misija se je začela 15. junija 2007. Misija ima najmanj triletni mandat. 

 

4. AFRIKA

  • Policijska misija EU EVOP SSR (EUPOL RD Congo)

Nova policijska misija EU EVOP SSR je 1. julija 2007 zamenjala policijsko misijo EU v Kinšasi (EUPOL RD Congo), ki se je uspešno končala 30. junija 2007. Namen nove misije EUPOL RD Congo je pomagati kongoškim oblastem pri prenovi in prestrukturiranju kongoške policije ter izboljšati splošno delovanje kazenskopravnega sistema.

  • Misija EU za reformo varnosti v Demokratični republiki Kongo (EUSEC DR Congo)

Evropska unija je 8. junija 2005 začela misijo EU za reformo varnosti v Demokratični republiki Kongo, imenovano "EUSEC DR Congo". Naloga te misije je svetovanje in zagotavljanje pomoči kongoškim oblastem, odgovornim za varnost.

  • Podpora EU  AMIS-u II (Darfur)

Evropska unija je 18. julija 2005 uvedla civilno-vojaške podporne ukrepe EU za pomoč mirovni misiji Afriške unije (AMIS II) v provinci Darfur v Sudanu s praktično pomočjo na vojaškem in policijskem področju. Pričakuje se, da se bodo podporni ukrepi EU AMIS-u in mešani misiji Afriške unije in Evropske unije (UNAMID) nadaljevali, dokler ne bo končan prenos pristojnosti z AMISA na UNAMID, vendar pa najpozneje do 31. decembra 2007 (kakor je navedeno v resoluciji Varnostnega sveta ZN 1769).

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008