Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Evropska varnostna in obrambna politika

Evropska varnostna in obrambna politika (EVOP) je del skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) Evropske unije in je namenjena krepitvi zunanjih ukrepov EU z zmogljivostmi kriznega upravljanja, ki vključuje vojaške in nevojaške vidike, pri čemer v celoti spoštuje načela Ustanovne listine Organizacije združenih narodov. Posebnost Evropske unije pri odzivanju na krizne razmere je njena sposobnost aktiviranja veliko civilnih in vojaških sredstev in načinov, ki ji zagotavljajo zmogljivost splošnega kriznega upravljanja in preprečevanja sporov v podporo ciljem SZVP.

Za globalni pristop h kriznemu upravljanju je Evropska unija razvila veliko potrebnih načinov, ki ji omogočajo, da v celoti prevzame odgovornosti za krizno upravljanje in odigra svojo vlogo na mednarodnem prizorišču.

Evropski svet je v Nici leta 2000 odobril ustanovitev novih stalnih političnih in vojaških organov:

  • Političnega in varnostnega odbora (PVO),
  • Vojaškega odbora Evropske unije (VOEU) in
  • Vojaškega "štaba" Evropske unije (VŠEU).

Z navedenimi novimi političnimi in vojaškimi organi je Evropska unija pri odzivanju na mednarodno krizo in v podporo ciljem SZVP sposobna neodvisno sprejemati odločitve, kadar se Nato kot celota ne udejstvuje, začeti in voditi vojaško operacijo z uporabo Natovih sredstev in zmogljivosti (berlinski dogovor) ali vojaške operacije pod njegovim vodstvom, vendar brez zatekanja k Natovim sredstvom in zmogljivostim.

Evropska unija se je tudi odločila, da bo razvila zmogljivosti za civilno krizno upravljanje na podlagi štirih prednostnih nalog, opredeljenih na Evropskem svetu v Feiri junija 2000: policija, krepitev pravne države, krepitev civilne uprave in civilna zaščita.  Civilne operacije EVOP vključujejo pretežno policijske misije, pa tudi razvoj in utrjevanje ustanov pravne države, krepitev civilnih upravnih struktur in opazovalne misije.

Poleg tega je Evropska unija z evropsko varnostno strategijo, ki jo je Evropski svet sprejel decembra 2003, potrdila vlogo, ki jo želi odigrati v svetu pri podpori mednarodnega reda, ki temelji na učinkovitem multilateralizmu v ZN.

S spodbujanjem vojaških in civilnih sredstev odziva se je Unija sposobna zateči k več ukrepom, od diplomatske dejavnosti, humanitarne pomoči in gospodarskih ukrepov do civilnih policijskih in vojaških operacij kriznega upravljanja.

Evropska unija deluje globalno in je pripravljena sprejeti svoj delež odgovornosti za svetovno varnost. Na voljo ima vse potrebne zmogljivosti (civilne in vojaške) in ustrezne strukture za učinkovito odločanje EU pri kriznem upravljanju.

Več informacij je na voljo na:

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008