Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Evropska sosedska politika

S petim širitvenim krogom in vstopom desetih srednje- in vzhodnoevropskih držav v Evropsko unijo so se njene meje premaknile proti vzhodu in z nedavnim pristopom Bolgarije in Romunije na Črno morje. Od maja 2004 je EU obkrožena z državami, ki so zaradi svoje zemljepisne lege in deloma bogatih energetskih virov njeni pomembni strateški partnerji, nekatere med njimi pa se soočajo z varnostnimi in drugimi izzivi.

Po prvi stopnji izvajanja ESP se je v Uniji utrdilo soglasje o nujnosti nadgrajevanja te politike. Evropska sosedska politika temelji na načelu, da se z okrepljenim sodelovanjem med EU in vključenimi državami ter s postopnim prevzemanjem evropskih norm in pravil krepita politična stabilnost in gospodarska blaginja v regiji ESP, s tem pa posredno tudi varnost celotne Evrope.

Na podlagi sklepov Evropskega sveta iz junija 2007 ter predlogov Komisije o krepitvi posameznih področij znotraj ESP si bo Slovenija prizadevala za geografsko uravnotežen pristop do sosedske politike, pri čemer bo intenzivnost odnosov do EU odvisna od napredka posameznih držav pri uvajanju političnih in gospodarskih reform. Uspešnost in kredibilnost ESP bosta v precejšnji meri odvisni od vprašanja, ali bo EU uspel premik z abstraktne ravni k učinkovitim ukrepom, s čimer bi se okrepila vloga in ugled EU v regiji ESP in med njenimi državljani.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008