Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Zunanja trgovinska politika

Evropska unija je z 20-odstotnim deležem največja svetovna trgovinska sila. Prizadeva si za prosto in pravično svetovno trgovino in odprte trge, pri svoji trgovinski politiki pa daje prednost multilateralnemu trgovinskemu sistemu Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki zagotavlja potrebno pravno varnost in transparentnost v mednarodni trgovini. Prizadeva si tudi, da bi uspešno zaključila pogajanja o liberalizaciji, ki so se začela leta 2001 v okviru Razvojne agende iz Dohe. Pogajanja so bila začasno zamrznjena julija 2006, po pripravljalnih razpravah na politični ravni v začetku leta 2007 pa so jih vnovič obudili februarja istega leta. Slovenija se bo kot predsedujoča Svetu EU še naprej zavzemala za uravnotežen, uspešen in pravočasen zaključek kroga pogajanj iz Dohe.

V skladu s Pogodbo o Evropski skupnosti so trgovinske zadeve pristojnost Skupnosti. Evropska komisija je odgovorna za izvajanje trgovinske politike in sklepanje trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. V nekaterih primerih je pristojnost deljena, npr. če so predmet pogodbe storitve, intelektualna lastnina ali politično sodelovanje pri pravosodju in notranjih zadevah. Tovrstne sporazume ureja Evropska komisija v sodelovanju s posameznimi državami članicami.

Trgovinska politika EU je tesno povezana z razvojno politiko. Unija v okviru splošnega sistema preferencialov (SSP) zagotavlja državam v razvoju in gospodarstvom v prehodu dajatev prost ali prednostni dostop na trg. 49 najmanj razvitih držav ima pravico do dostopa na trg EU brez kvotnih ali carinskih omejitev, ki velja za vse izdelke. Unija že pripravlja nove trgovinske in razvojne strategije s 76 partnerji v Afriki, na Karibih in Pacifiku, da bi okrepila dvostranske gospodarske odnose. Prav tako potekajo tudi pogajanja o trgovinskih sporazumih z Mercosurejem in Svetom za sodelovanje v Zalivu. V času slovenskega predsedovanja bo predvidoma sprejet prosto trgovinski sporazum z Južno Korejo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008