Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Splošne zadeve in zunanji odnosi

Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) se udeležujejo zunanji ministri držav članic Evropske unije. Ponavadi se sestanejo enkrat na mesec v Bruslju, aprila, junija in oktobra pa v Luksemburgu. Tako kot pri vseh sestavah Sveta traja tudi tu mandat predsedujočega pol leta. Zunanji minister dr. Dimitrij Rupel bo to vlogo prevzel 1. januarja 2008.

Poleg uradnih zasedanj Sveta se zunanji ministri enkrat v času vsakega predsedovanja sestanejo na neformalnem srečanju, poimenovanem po gradu Gymnich pri Kölnu, ki je bil včasih protokolarni objekt nemške zvezne vlade. Med slovenskim predsedovanjem bo srečanje Gymnich potekalo konec marca 2008.

Od junija 2002 je v navadi, da udeleženci Sveta temi splošne zadeve in zunanji odnosi obravnavajo ločeno na zaporednih sejah.

 

Splošne zadeve

Svet za splošne zadeve obravnava gradivo z različnih področij politik Evropske unije oziroma t. i. horizontalne zadeve, med katere spadajo tudi širitev EU, večletne proračunske perspektive ter institucionalne in upravne zadeve. Odgovoren je za celovito usklajevanje dela, ki ga opravlja Svet v drugih sestavah. Poleg tega pripravlja Evropski svet – vrhunsko srečanje predsednikov držav in vlad.

 

Zunanje zadeve

Svet za zunanje zadeve je odgovoren za celotno področje zunanjega delovanja Evropske unije, med drugim za skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP), evropsko varnostno in obrambno politiko (EVOP), razvojno sodelovanje in trgovinske odnose z državami zunaj EU. Zunanji ministri usklajujejo gradivo o zunanjih zadevah z visokim predstavnikom za SZVP Javierjem Solano. Komisarji, odgovorni za posamezna področja, so: Benita Ferrero-Waldner (zunanji odnosi in evropska sosedska politika), Peter Mandelson (trgovina), Louis Michel (razvoj in človekoljubna pomoč) in Olli Rehn (širitev). Glede na dnevni red se zasedanja zunanjih ministrov lahko udeležijo tudi obrambni ministri ali ministri, pristojni za trgovino.

 

Več informacij o delu Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose:

 
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008