Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Zemljepisni podatki in podnebje

TriglavPovršina: 20.273 km2

Dolžina državne meje: 1370 km (Hrvaška 670 km, Avstrija 318 km, Italija 280 km in Madžarska 102 km)

Dolžina morske obale: 46,6 km

Pokrajina: Slovenija je stičišče štirih velikih evropskih reliefnih enot: Alp na severu države, Dinarskega gorstva na jugu, sredozemskega sveta na jugozahodu in Panonske nižine na vzhodu. 63,3% Slovenije poraščajo gozdovi, 30,5% je kmetijskih površin, 2,8% pa urbanih, pozidanih območij.

Najvišji vrh: Triglav, 2864 m

Povprečna nadmorska višina: 556,8 m

Najdaljša reka: Sava, 221 km

Največja kraška jama: Postojnska jama, dolžine 20.570 m

Jezera: Največje je Cerkniško jezero (presihajoče jezero) s površino 24 km2, medtem ko je najgloblje jezero Bohinjsko jezero z globino 45 m.

Najvišji slap: Čedca, 130 m

Podnebje: celinsko v osrednji Sloveniji, alpsko na severozahodu in mediteransko ob obali in njenem zaledju.

Povprečne temperature: januar –2 °C; julij 21 °C

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007