Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Ustava

Ustava

Slovenija je po ustavni ureditvi demokratična republika ter socialna in pravna država. Državna oblast temelji na načelu ločitve zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti s parlamentarnim sistemom vladanja. Oblast je v rokah ljudi, ki jo izvršujejo neposredno (z referendumi in civilnimi pobudami) in na volitvah. Najvišje zakonodajno telo je Državni zbor (90 poslancev), ki ima pravico sprejemati zakone.

Ustava pravi, da je "Slovenija […] država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe." Ustava je podlaga za pravosodni sistem, ki temelji na spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin, na načelu pravne in socialno pravične države, na parlamentarni obliki državne oblasti in na ločitvi zakonodajne, izvršilne in pravosodne veje oblasti. Z ustavo so določene tudi posebne pravice madžarske, italijanske in romske etnične skupnosti. Spremembe ustave kot vrhovnega pravnega predpisa lahko predlaga dvajset poslancev Državnega zbora, vlada ali skupina vsaj 30.000 volivcev. Državni zbor odloča o predlogih in sprejema amandmaje k ustavi z dvotretjinsko večino. Državni zbor mora za predlagano ustavno spremembo razpisati referendum, če to zahteva vsaj trideset poslancev.

Ustava Republike Slovenije

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007