Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Vlada Republike Slovenije

Seja VladeVlada je nosilka izvršilne veje oblasti in najvišji organ državne uprave. V skladu z ustavo, zakoni in drugimi splošnimi akti državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Kot najvišji organ državne uprave pa izdaja predpise in sprejema pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe za urejanje področij v pristojnosti države. Njene funkcije na področju zakonodajne iniciative vključujejo vlaganje zakonskih predlogov DZ, predlaganje državnega proračuna, nacionalnih programov in drugih splošnih aktov, s katerimi določa politične usmeritve za posamezna področja v pristojnosti države. V zadevah EU vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo ter uveljavlja njena stališča v institucijah EU.

Vlada deluje na kabinetni način s poudarjeno vlogo predsednika vlade. Sestavljajo jo predsednik vlade in ministri. Ministri so vodje ministrstev in dajejo politične usmeritve za njihovo delovanje. Število ministrov ni določeno vnaprej, vsaka nova vladna koalicija si ga glede na potrebe in politične poudarke prikroji po svoje. Trenutno (že osmo po vrsti) vlado Republike Slovenije sestavlja predsednik vlade in sedemnajst ministrov, od tega sta dva ministra brez resorja.

Mandatarja za predsednika vlade predlaga DZ predsednik republike po posvetu s predstavniki poslanskih skupin. Če njegov predlog pri prvem glasovanju ni izglasovan, lahko predsednik republike vnovič predlaga istega ali drugega kandidata, mandatarja pa lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali vsaj deset poslancev. Mandatar nato sestavi predlog vlade, vsak kandidat za ministra se mora pred izvolitvijo predstaviti matičnemu odboru DZ, ki nato glasuje o njegovi primernosti. Državni zbor z navadno večino potrdi listo ministrov.

Člani Vlade Republike Slovenije

Uradno spletno mesto Vlade Republike Slovenije

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007