Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Pravosodni sistem

Pravosodni sistem je t. i. tretja veja oblasti. Naloga sodne veje oblasti je odločanje o pravicah in dolžnostih državljanov in o obtožbah zoper njih. Vsa sodišča v Republiki Sloveniji delujejo v skladu z načeli ustavnosti, neodvisnosti in zakonitosti.

Enoten sodni sistem sestavljajo splošna in specializirana sodišča. Med splošna sodišča uvršamo 44 okrajnih, 11 okrožnih, 4 višja in vrhovno sodišče. Med specializirana sodišča pa sodijo štiri delovna in socialna sodišča, ki odločajo v delovnih sporih in sporih iz socialnega zavarovanja, in upravno sodišče, ki zagotavlja sodno varstvo v upravnih zadevah in ima status višjega sodišča.

V sodnem sistemu ima posebno mesto državno tožilstvo, ki je kljub samostojnosti del izvršilne veje oblasti. Generalnega državnega tožilca voli DZ.

 

Ustavno sodišče

Glede varstva ustavnosti in zakonitosti ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin je v Sloveniji najvišje sodišče Ustavno sodišče Republike Slovenije. Na zakone lahko vpliva kot negativni zakonodajalec z možnostjo, da razveljavi zakon ali del zakona. Ustavne sodnike voli DZ na predlog predsednika republike. Devet sodnikov ustavnega sodišča je voljenih za dobo devetih let brez možnosti ponovitve mandata. Sodniška funkcija ustavnih sodnikov kot tudi sodnikov specializiranih in splošnih sodišč je nezdružljiva z drugimi funkcijami v državnih organih.

Uradno spletno mesto Ustavnega sodišča Republike Slovenije  
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007