Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Lokalna samouprava

Slovenija ima dolgo tradicijo na področju regionalizma in lokalne samouprave. Zakon o lokalni samoupravi predvideva, da je občina temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki obsega najmanj 5.000 prebivalcev, mestna občina pa 20.000. Območja občin določa DZ na podlagi nezavezujočega referenduma in voljo prebivalcev večinoma tudi upošteva. Po zadnjem referendumu aprila 2006 ima Slovenija 210 občin. Občine imajo pristojnosti predvsem pri upravljanju z občinskim premoženjem, omogočanju pogojev za gospodarski razvoj, načrtovanju prostorskega razvoja, ustvarjanju pogojev za gradnjo stanovanj, upravljanju z lokalnimi javnimi službami, ustanavljanju osnovnih šol in vrtcev, gradnji in vzdrževanju javnih lokalnih cest, itn.

Organi občine so župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ odločanja. Občino predstavljajo župani, izvoljeni neposredno, ki predsedujejo občinskim oz. mestnim svetom. Nadzorni odbor nadzira gospodarjenje občine s premoženjem in smotrnost porabe proračunskih sredstev.


Junija 2006 so bile sprejete ustavne spremembe, ki v ustavo RS uvajajo pokrajine. Pokrajine bodo imele naloge predvsem pri ekonomskem, socialnem in kulturnem razvoju svojega območja, na področju urejanja prostora in varstva okolja ter prometa in zvez na pokrajinski ravni ter zagotavljanja javnih gospodarskih in negospodarskih služb pokrajinskega pomena.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007