Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Parlament

Vhod v ParlamentSlovenija je parlamentarna demokracija. Slovenski parlament je dvodomen, sestavljen iz Državnega zbora in Državnega sveta. Posebnosti družbenega organiziranja in značilnosti zgodovinskega razvoja Slovenije so narekovale razvoj dvodomnosti – na eni strani politično predstavništvo strank v Državnem zboru in na drugi zastopstvo organiziranih družbenih interesov in lokalnih skupnosti v Državnem svetu. Za slovenski parlament je značilna asimetrična dvodomnost, saj ustava ne predvideva enake politične moči za oba domova.

 

Državni zbor

Državni zbor sestavlja 90 poslancev vključno s poslancema madžarske in italijanske avtohtone narodne skupnosti. Mandat poslancev traja štiri leta. Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nobena navodila (82. člen ustave RS). Če je poslanec izvoljen za ministra, njegovo mesto v DZ zasede tisti kandidat stranke, ki je naslednji na vrsti po številu glasov.

Državni zbor opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. V okviru zakonodajne funkcije sprejema spremembe ustave, zakone, nacionalne programe, deklaracije, resolucije, itn. Sprejema tudi svoj poslovnik, državni proračun, ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendume. V okviru volilne funkcije posebej voli predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednike DZ (največ tri), na predlog predsednika republike pa sodnike ustavnega sodišča, guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic, itn. Primerjalno gledano ima slovenski DZ več volilnih funkcij kot drugi spodnji domovi parlamentov. V nadzorstveno funkcijo DZ spadajo možnost uvedbe parlamentarne preiskave, odločanje o nezaupnici vladi ali ministrom ter možnost ustavne obtožbe predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov pred ustavnim sodiščem. Da bi se ohranila stabilnost delovanja izvršilne veje oblasti, je uveden instrument konstruktivne nezaupnice – vlada pade le z izvolitvijo druge vlade.


Državni zborSestava Državnega zbora

število sedežev

29 - Slovenska demokratska stranka (SDS)

14 - Socialni demokrati (SD)

11 - Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

9 - Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka (NSi)

7 - Slovenska ljudska stranka (SLS)

7 - ZARES

6 - Slovenska nacionalna stranka (SNS)

4 - Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)

1 - Nepovezani polsanec

1 - Madžarska narodna skupnost

1 - italijanska narodna skupnost

Uradno spletno mesto Državnega zbora Povezava na posebno spletno mesto Državnega zbora o predsedovanju odpre novo okno.

Povezava na posebno spletno mesto Državnega zbora o predsedovanju odpre novo okno.

 

Državni svet

Državni svet je posebnost v političnih sistemih zahodnih demokracij, saj je sestavljen po načelu korporativnega predstavništva. Ima 40 članov, od tega 22 predstavnikov lokalnih skupnosti, štiri predstavnike delodajalcev, štiri delojemalcev, dva predstavnika kmetov in po enega predstavnika obrtnikov, univerz in visokih šol, šolstva, raziskovalne dejavnosti, socialne varnosti, zdravstva, kulture in športa ter svobodnih poklicev. Mandat svetnikov traja pet let. 

Državni svet ima zakonodajno iniciativo, svetovalno funkcijo in možnost suspenzivnega veta. S suspenzivnim vetom lahko DS v DZ vrne že sprejet zakonski predlog. Zahteva lahko tudi uvedbo parlamentarne preiskave, kar skupaj s funkcijo suspenzivnega veta predstavlja pomemben korektiv delovanja strankarske demokracije.

Uradno spletno mesto Državnega sveta

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007