Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Ivan Žagar - minister brez resorja, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike

Ivan Žagar se je rodil 12. januarja 1962 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Spodnji Polskavi srednjo pa na Tehniški, elektro, strojni in tekstilni šoli v Mariboru.

Leta 1981 se je vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru. Diplomiral je leta 1986 ter se na omenjeni fakulteti še isto leto zaposlil kot mladi raziskovalec.

Leta 1988 je postal asistent in že naslednje leto uspešno zagovarjal magistrsko nalogo. Za uspešno raziskovalno delo je leta 1990 prejel republiško priznanje mladim raziskovalcem. Doktoriral je leta 1992, naslednje leto pa je bil na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru razporejen na delovno mesto docenta za predmetno področje Procesna tehnika, naprave v procesni industriji.

Strokovno se je izpopolnjeval in študiral na Paul Scherer Institutu v Švici in Wessex Institute of Tehnology v Veliki Britaniji. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 100 znanstvenih del. Kot strokovnjak na področju tehničnih znanosti je avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov in sestavkov v domačih in tujih revijah. Na področju svojega znanstvenoraziskovalnega dela je z različnimi referati nastopil na več kot 20 domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih ter bil v času poučevanja na fakulteti mentor oziroma somentor 13 študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Leta 1994 je bil izvoljen za župana Občine Slovenska Bistrica, ki jo je vodil do leta 2004. Od leta 2003 je član Izvršilnega odbora (IO) Slovenske ljudske stranke, v kateri je tudi vseskozi aktiven. 

Dr. Ivan Žagar je dejaven v strokovnem in političnem življenju. Je član mnogih mednarodnih in slovenskih združenj. Tako je med drugim sodeloval z GAMM – Gesselsemaft fur angewandte mathematik und mechanik, Slovenskim društvom za mehaniko, Slovenskim združenjem SLOSIM. Bil je član upravnega odbora Sklada Smal Projects Fund under the Phare Cross Border Cooperation programme, član projektnega sveta programa Phare "Regionalne razvojne aktivnosti," član usmerjevalne skupine Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, med drugim pa je vodil tudi Projektni svet za ravnanje z odpadki.

Od polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji pa do izvolitve za ministra je bil nadomestni član v Odboru regij.

Dr. Ivan Žagar je 16.12.2004 v Državnem zboru Republike Slovenije prisegel kot minister Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

Govori angleško in srbohrvaško.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007