Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO)

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO)
Datum: 09.06. - 10.06.2008
Prizorišče: Luksemburg
Politika EU: Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov
Vrsta dogodka: Svet ministrov
Več:

Zasedanje Sveta ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) bo v Luxembourgu 9. in 10. junija. Svet ministrov, pristojnih za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo zasedal 9. junija 2008 v Luksemburgu, bo poskušal doseči politično soglasje glede dveh izredno občutljivih direktiv – direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa in direktive o delovnih pogojih za začasne delavce. Direktivi, ki sta za evropske delavce zelo pomembni, bosta obravnavani v svežnju. Med drugimi še pomembnimi točkami na dnevnem redu Sveta je tudi pričakovana dosega političnega soglasja glede Smernic za zaposlovanje 2008–2010, ki so bile dopolnjene na podlagi mnenja Evropskega parlamenta.

Na področju socialnih zadev bodo ministri med drugim sprejeli splošni pristop k manjkajočim delom uredbe o usklajevanju sistemov socialne varnosti in tudi k novemu poglavju uredbe, ki določa pravila za njeno izvajanje. S tem bo tudi slovensko predsedstvo naredilo pomemben korak k sprejetju in uveljavitvi zakonodajnega svežnja, s katerim se bodo poenostavili in posodobili postopki za učinkovito uporabo različnih sistemov socialne varnosti za priseljene delavce. Prav tako bo Svet sprejel tri sklepe, ki se nanašajo na enakost žensk in moških.

Drugi dan zasedanja se bodo sestali ministri za zdravje, ki jim bo predsedovala slovenska ministrica Zofija Mazej Kukovič. Dopoldne bodo razpravljali o zmanjšanju bremena raka, antimikrobni rezistenci in izvajanju zdravstvene strategije EU. Za dosego ciljev strategije in reševanje drugih pomembnih strateških vprašanj je ključno okrepljeno oziroma strukturirano sodelovanje med Svetom in Komisijo, zato bodo ministri v sklepih predvidoma potrdili preoblikovanje mandata Delovne skupine za javno zdravje na visoki ravni.

Ministri bodo predvidoma sprejeli še sklepe o informacijah bolnikom o zdravilih, v katerih je poudarjeno razlikovanje med informacijo in oglaševanjem. V popoldanskem delu zasedanja bo predstavljeno poročilo o napredku pri obravnavi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, katerega cilji so zagotoviti varnost hrane, zaščita javnega zdravja in interesov potrošnikov ter nemoteno delovanje notranjega trga. Evropska komisija bo ministre seznanila s predlogom zakonodajnega okvira EU v zvezi z izvajanjem pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ministrica Zofija Mazej Kukovič pa z različnimi temami, obravnavanimi med slovenskim predsedovanjem.

Video:http://www.eu2008.si/si/Meetings_Calendar/Dates/June/0609_EPSCO.html

Podrobnejše informacije:

Sporočila za javnost:

Zasedanje Sveta EPSCO (zaposlovanje in socialne zadeve) 9. junija v Luksemburgu - napoved dogodka.

Zasedanje Sveta EPSCO (zdravje) 10. junija v Luksemburgu - napoved dogodka.

Slovensko predsedstvo doseglo dogovor o začasnih delavcih in delovnem času v EU.

Ministri za zdravje potrdili zavezanost k zmanjševanju bremena raka.

Uresničevanje ciljev Zdravstvene strategije EU v prihodnje lažje.

Dnevni redi:

Dnevni red Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) (v angleščini)  133 KB.

Foto arhiv:

Zasedanje Sveta ministrov EPSCO (Zaposlovanje in socialna politika).

Zasedanje Sveta ministrov EPSCO (zdravje).

Razširjene informacije:

Razširjene informacije Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) (v angleščini)  178 KB.

Sklepi Sveta EU:

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Antimikrobna rezistenca (v angleščini)  147 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Zmanjševanje spolnih stereotipov (v angleščini)  137 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Izvajanje zdravstvene strategije EU (v angleščini)  142 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Administrativno sodelovanje na področju zaposlovanja delavcev (v angleščini)  133 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Zmanjšanje bremena raka (v angleščini)  158 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Udeležba na trgu delovne sile, prilagoditev potrebam trga, s posebnim poudarkom na mladih (v angleščini)  150 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Informacije bolnikom o zdravilih (v angleščini)  146 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: sporočilo za javnost  295 KB.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, javno zdravje in zaščito potrošnikov (EPSCO) - Sklepi: Pregled implementacije »Pekinške platforme« (v angleščini)  144 KB.
Novo iskanje
.
   Nazaj
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.07.2008