Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Kaj je predsedstvo Sveta EU?

Vsaka država članica prevzame predsedovanje, natančneje, predsedovanje Svetu Evropske unije, za obdobje šestih mesecev. Predsedujoča država v tem času predstavlja Evropsko unijo in vse države članice na vseh področjih. V prvi polovici leta 2008 bo Slovenija kot prva med novimi državami članicami, ki so se Evropski uniji pridružile med letoma 2004 in 2007, prvič prevzela predsedovanje. To bo zadnje v vrsti tria, ki ga sestavljata še Nemčija in Portugalska. V naslednjem triu bodo Francija, Češka in Švedska.

 

Naloge predsedovanja

 

Vodenje Sveta EU

Slovenija bo v prvi polovici leta 2008 vodila vsa zasedanja predsednikov držav,oziroma vlad in Sveta EU. V skladu z veljavno razdelitvijo nalog med ministrski svet predsedujoče države članice vodi predsednik vlade zasedanja Evropskega sveta, medtem ko pristojni ministri vodijo srečanja na svojih področjih, pri čemer je število dogodkov odvisno od posameznih resorjev. Zunanji in finančni ministri se praviloma srečajo dvakrat mesečno, ministri, pristojni za druga področja, pa se med šestmesečnim predsedovanjem navadno sestanejo enkrat do dvakrat.

sejna svetaPredsedujoča država bo pripravila in vodila tudi 12 neformalnih zasedanja Sveta v Sloveniji, na katerih bodo imeli ministri priložnost bolj sproščeno razpravljati o aktualnih temah. Poleg tega se bo v Sloveniji zvrstilo približno 150 sestankov v okviru predsedovanja na nižjih ravneh.

Med slovenskim predsedovanjem bo v Bruslju oziroma Luksemburgu okrog 2000 uradnih zasedanj, med katerimi bodo tedenska zasedanja Odbora stalnih predstavnikov, ki ga sestavljajo ambasadorji držav članic (Coreper II) ali njihovi namestniki (Coreper I), in redni sestanki odborov in delovnih skupin.

Predsedujoča država je odgovorna za učinkovito pripravo dela Sveta in za zagotavljanje napredka s kompromisnimi predlogi in sporazumi med državami članicami. Podpisuje tudi sprejete pravne akte in nosi politično odgovornost za vse sprejete odločitve. Zato je pomembno, da nastopa kot nevtralni posrednik, ki zastopa evropske interese in čim manj izpostavlja lastne nacionalne prednostne cilje ali interese posameznih držav članic.

 

  na vrh

Odnosi z drugimi ustanovami in organi Evropske unije

Predsedujoča država zastopa Svet pri sodelovanju z drugimi ustanovami in organi Evropske unije, še zlasti z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. V tej vlogi poleg Sveta zastopa tudi vse države članice.

 

Sodelovanje z Evropskim parlamentom je zelo obsežno in zahtevno. Predsednik vlade predsedujoče države na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na začetku predsedovanja predstavi program predsedovanja in ob koncu zaključno poročilo, pred parlamentom pa nastopi tudi po zasedanjih Evropskega sveta. Predsedujoča država na plenarnih zasedanjih parlamenta redno poroča o delu Sveta, medtem ko njeni ministri sodelujejo v odborih Evropskega parlamenta, kjer razpravljajo o vsebinskih temah, si izmenjujejo mnenja in obravnavajo delo Sveta na posameznih področjih.

Predsedujoča država zastopa Svet med pogajanji s parlamentom v okviru zakonodajnega postopka. Postopek soodločanja v zvezi z zakonodajo predpisuje sestanke t. i. trialoga za pogajanje o kompromisnih rešitvah in doseganje sporazumov o predlogih zakonodajnih aktov. Člani trialoga so praviloma predsednik Sveta (najpogosteje vodja Odbora stalnih predstavnikov), odgovorni komisar in po navadi predsednik ali eden od podpredsednikov Evropskega parlamenta oziroma vodja pristojnega odbora Evropskega parlamenta.

 

Evropska komisija ima na področjih prvega stebra EU izključno iniciativno zakonodajno pravico, zato je dnevni red dela Sveta v veliki meri odvisen od dinamike njenega dela. Poleg tega ima Komisija veliko strokovnega znanja. Dobri odnosi z njo in njenimi službami so nujni za uspešno vodenje predsedstva. V navadi je, da se med pripravami na predsedovanje pristojni minister države, ki bo prevzela predsedovanje, sestane z Evropsko komisijo (predsednikom in drugimi člani) da se posvetujejo o pripravi programa predsedovanja.

Predsedujoča država predstavlja Svet tudi v Odboru regij in v Ekonomsko-socialnem odboru.

 

  na vrh

Zastopanje Evropske unije v mednarodnem prostoru

Evropska unija ima v mednarodni politiki vse večja pomen in vpliv, zato je zastopanje Unije v mednarodnem prostoru najpomembnejša naloga predsedujoče države. Na srečanjih s tretjimi državami ali regionalnimi skupinami jo predstavlja trojka, ki je od podpisa Amsterdamske pogodbe leta 1997 sestavljena iz predstavnika predsedujoče države, Evropske komisije in visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko. Predsedujoči državi včasih pomaga tudi država članica, ki bo naslednja prevzela predsedovanje. Zasedanja s tretjimi državami potekajo na vrhunskiravni, udeležijo pa se jih predsedniki držav in vlad vseh 27 članic.

Predsedujoča država predstavlja Evropsko unijo tudi na pomembnejših mednarodnih konferencah in izdaja deklaracije in poročila v mednarodnih organizacijah, kot sta Organizacija združenih narodov ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Tu je njena vloga še posebej pomembna, saj zagotavlja vsakodnevno usklajevanje znotraj Evropske unije, jo predstavlja v razpravah oziroma pogajanjih s tretjimi državami, regionalnimi skupinami ali organizacijami in sprejema diplomatske ukrepe, izjave, obrazložitve glasovanj ipd. v njenem imenu. Vloga predsedujoče države je zlasti pomembna pri Združenih narodih, kjer EU nima formalnega statusa.

 

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007