Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Vrstni red predsedovanja Svetu EU

SnowballsPredsedovanje držav članic je pravna obveza, ki jo je vpeljala Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, t. i. Rimska pogodba iz leta 1957. Ta določa, da članice izmenoma prevzemajo funkcijo predsednice Sveta za dobo šestih mesecev po vrstnem redu, ki ga soglasno določi Svet. Od ustanovitve in do obdobja, ko je Evropska skupnost imela dvanajst članic, je bil vrstni red določen po abecedi (ime države v njenem jeziku). Da ne bi ista država predsedovala zapored v istem semestru, je bil uveden sistem dveh šestletnih obdobij, ki je zagotavljal, da je vsaka država članica predsedovala tako v prvem kot v drugem delu leta.

Po širitvi na petnajst članic leta 1995 je bil uveden nov sistem rotacije, po katerem je v triu, sestavljenem iz preteklega, trenutnega in naslednjega predsedstva, vedno velika država članica (zato je bila Nizozemska obravnavana kot velika država članica). Države so bile tako razdeljene na velike in majhne in v vsaki skupini razvrščene po abecednem redu. Ta je bil določen tako, da sta vsaki veliki državi sledili majhni.

Za predsedovanje po širitvi leta 2004 je Generalni sekretariat Sveta že med pristopnim procesom pripravljal mogoče različice vrstnega reda rotacije z novim številom članic, ki bi upoštevale načeli abecednega vrstnega reda in razdelitve na velike in majhne države. Sedanji seznam držav za predsedovanje je bil tako pripravljen na podlagi dosedanjega vrstnega reda članic, upoštevajoč kriterije velikosti in geografske lege tako, da so v vsakem triu velika, srednje velika in majhna država.

 

Seznam predsedovanj 1958–2020

Leto

1. polovica leta:

1. 1.–30. 6.

2. polovica leta:

1. 7.–31. 12.

1958

Belgija

Nemčija

1959

Francija

Italija

1960

Luksemburg

Nizozemska

1961

Belgija

Nemčija

1962

Francija

Italija

1963

Luksemburg

Nizozemska

1964

Belgija

Nemčija

1965

Francija

Italija

1966

Luksemburg

Nizozemska

1967

Belgija

Nemčija

1968

Francija

Italija

1969

Luksemburg

Nizozemska

1970

Belgija

Nemčija

1971

Francija

Italija

1972

Luksemburg

Nizozemska

1973

Belgija

Danska

1974

Nemčija

Francija

1975

Irska

Italija

1976

Luksemburg

Nizozemska

1977

Velika Britanija

Belgija

1978

Danska

Nemčija

1979

Francija

Irska

1980

Italija

Luksemburg

1981

Nizozemska

Velika Britanija

1982

Belgija

Danska

1983

Nemčija

Grčija

1984

Francija

Irska

1985

Italija

Luksemburg

1986

Nizozemska

Velika Britanija

1987

Belgija

Danska

1988

Nemčija

Grčija

1989

Španija

Francija

1990

Irska

Italija

1991

Luksemburg

Nizozemska

1992

Portugalska

Velika Britanija

1993

Danska

Belgija

1994

Grčija

Nemčija

1995

Francija

Španija

1996

Italija

Irska

1997

Nizozemska

Luksemburg

1998

Velika Britanija

Avstrija

1999

Nemčija

Finska

2000

Portugalska

Francija

2001

Švedska

Belgija

2002

Španija

Danska

2003

Grčija

Italija

2004

Irska

Nizozemska

2005

Luksemburg

Velika Britanija

2006

Avstrija

Finska

2007

Nemčija

Portugalska

2008

Slovenija

Francija

2009

Češka

Švedska

2010

Španija

Belgija

2011

Madžarska

Poljska

2012

Danska

Ciper

2013

Irska

Litva

2014

Grčija

Italija

2015

Latvija

Luksemburg

2016

Nizozemska

Slovaška

2017

Malta

Velika Britanija

2018

Estonija

Bolgarija

2019

Avstrija

Romunija

2020

Finska

 

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007