Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Pristopna pogajanja s Turčijo in Hrvaško

Pregled

Evropska unija je pristopna pogajanja s Turčijo in Hrvaško začela 3. oktobra 2005 (ločeni konferenci zunanjih ministrov).

Na pristopni konferenci na ravni zunanjih ministrov sta bili s Hrvaško začasno zaprti poglavji 25 – Znanost in raziskave (12. junija 2006) in 26 – Izobraževanje in kultura (12. decembra 2006).

Na pristopni konferenci na ravni zunanjih ministrov je bilo s Turčijo začasno zaprto poglavje 25 – Znanost in raziskave (12. junija 2006).

S Hrvaško so bila na drugi pristopni konferenci na ravni namestnikov, 21. decembra 2006, odprta naslednja poglavja: poglavje 17 (Ekonomska in monetarna politika), poglavje 20 (Podjetništvo in industrijska politika) in poglavje 29 (Carinska unija). Na pristopni konferenci Hrvaške na ravni namestnikov 29. marca 2007 je bilo odprto poglavje 7 (Pravo intelektualne lastnine). Na pristopni konferenci Hrvaške na ministrski ravni 26. junija 2007 je bilo odprtih šest poglavij: poglavje 3 (Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev), poglavje 6 (Pravo družb), poglavje 9 (Finančne storitve), poglavje 10 (Informacijska družba in mediji), poglavje 18 (Statistika) in poglavje 32 (Finančni nadzor). Na pristopni konferenci na ravni namestnikov 12. oktobra 2007 sta bili odprti dve poglavji, poglavje 28 (Varstvo potrošnikov in zdravja) in poglavje 30 (Zunanji odnosi). Na pristopni konferenci Hrvaške na ravni namestnikov 19. decembra 2007 sta bili odprti poglavje 21 (Vseevropska omrežja) in poglavje 33 (Finančna in proračunska določila). Na zadnji pristopni konferenci na ravni namestnikov, 21. aprila 2008, je Hrvaška odprla dve poglavji, in sicer poglavje 14 (Prometna politika) in poglavje 15 (Energetika).

S Turčijo je bilo na drugi pristopni konferenci na ravni namestnikov, 29. marca 2007, odprto poglavje 20 (Podjetništvo in industrijska politika). Na tretji pristopni konferenci Turčije na ministrski ravni, 26. junija 2007, sta bili odprti dve poglavji, in sicer poglavje 18 (Statistika) in poglavje 32 (Finančni nadzor). Na četrti pristopni konferenci s Turčijo na ravni ministrov, 19. decembra 2007, sta bili prav tako odprti dve poglavji, poglavje 21 (Vseevropska omrežja) in poglavje 28 (Varstvo potrošnikov in zdravja).


Pregled usklajenosti zakonodaje (Screening)

Pregledi usklajenosti poglavij, ki jih je za Turčijo in Hrvaško ločeno izvajala Evropska komisija, so končani, vendar vsa poročila še niso na voljo. Pri pregledu usklajenosti zakonodaje se primerja evropski pravni red z zakonodajo posamezne države kandidatke. Cilj je vnaprej odkriti morebitne težave in rešitve pri uvajanju evropskega pravnega reda in ugotoviti, ali je treba uvesti prehodna obdobja. Ko je ta proces končan, Komisija pripravi poročilo, na podlagi katerega se države članice odločijo, ali bodo kandidatko povabile, naj predstavi svoja pogajalska izhodišča o posameznih poglavjih, ali ji bodo zastavile merila uspešnosti, ki jih mora izpolniti pred začetkom pogajanj.


Pogajalski okvir

Pogajanja potekajo na medvladni konferenci vseh držav članic EU in posamezne države kandidatke, odločitve pa so sprejete soglasno. Pristopna pogajanja s Turčijo in Hrvaško potekajo ločeno. Gre za odprt proces, katerega izid ni vnaprej določen.

Pogajanja temeljijo na novem pristopu, ki vključuje izkušnje, pridobljene ob širitvi EU na vzhod. Osrednja novost je, da bosta uveljavitev in nadzor končana pred sklenitvijo pogajanj. Postavljena so merila uspešnosti za zaključek in po potrebi bo odprto vsako od 35 poglavij. Tako bo zagotovljeno, da bodo nove članice res izpolnile pogodbene obveznosti takoj po pridružitvi oziroma koncu morebitnih prehodnih obdobij. Poleg tega je po novem na voljo možnost, da se na področjih svobode gibanja ter kmetijske in strukturne politike dogovori o izjemah in zaščitnih klavzulah.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.04.2008