Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Zgodovina

Vaška Situla, an ornamented bronze vessel from the first half of the 5th century BC, found in Vače near Ljubljana.250.000 p. n. š.: Prva dokazana človeška poselitev ozemlja današnje Slovenije.

120.000 do 33.000 p. n. š.: Izkopanine iz zgodnje kamene dobe, paleolitika.

3.900 p. n. š.: Kolišča na Ljubljanskem barju.

4. in 3. stoletje p. n. š.: Prihod Keltov, ki so vzpostavili kraljestvo Norik.

približno 10 p. n. š.: Norik se je združil z rimskim cesarstvom.

5. in 6. stoletje: Vpadi Hunov in germanskih plemen.

568: Po odhodu zadnjih germanskih plemen (Langobardov) v Italijo so Slovani začeli obvladovati to ozemlje, ni pa še popolnoma jasno, kdaj natančno so prišli sem.

7. stoletje: Slovani so na ozemlju današnje Koroške sooblikovali neodvisno kneževino Karantanijo, prvo slovensko državo.

745: Karantanija postane del frankovskega cesarstva. Slovani začnejo prestopati v krščansko vero, sprejmejo frankovski tip fevdalnega sistema in tako postopoma začnejo izgubljati neodvisnost.

konec 9. stoletja: Madžari naselijo panonsko kotlino, vdrejo v slovanski prostor in odrežejo južne Slovane od zahodnih. Izolirani državni tvorbi, Karantanija in Karniola na jugu, se začneta razvijati v smeri poznejše neodvisne Slovenije.

okrog leta 1000: Brižinski spomeniki, prvi znani rokopisi v slovenskem oziroma slovanskem jeziku v latinici.

14. stoletje: Večina ozemlja današnje Slovenije pride pod oblast Habsburžanov. Njihovi močni tekmeci so bili grofje Celjski, fevdalna družina iz tega prostora, ki je leta 1436 pridobila državni grofovski naziv. Ta velika dinastija, ki je bila pomembna tudi v širšem evropskem političnem prostoru, je imela sedež na ozemlju današnje Slovenije. Izumrla je 1456 in njena fevdna posest je prešla v roke Habsburžanov.

15. in 16. stoletje: Nezadovoljstvo zaradi neučinkovitosti fevdalnega obrambnega sistema proti turški nevarnosti in novih obveznosti, zlasti glavarine in tlake, je privedlo do kmečkih uporov.

sredina 16. stoletja: Reformacija se je razširila po ozemlju današnje Slovenije in prispevala k razvoju temeljev slovenskega knjižnega jezika. Leta 1550 je Primož Trubar izdal prvi knjigi v slovenščini, Katekizem in Abecednik. Leta 1584 je bil natisnjen prvi slovenski prevod Svetega pisma.

1809–1813: Napoleon je zasedel jugovzhodne predele današnje Slovenije in ustanovil Ilirske province francoske države z glavnim mestom v Ljubljani. V kratkem obdobju francoske okupacije sta se izboljšala davčni sistem in tudi položaj slovenščine v šolah.

1848: Prvi politični program Slovencev, imenovan Zedinjena Slovenija, je bil sestavljen v času evropske pomladi narodov, marca in aprila 1848. Zahteval je združitev vseh dežel, kjer živijo Slovenci, v eno deželo, ki bi se imenovala Slovenija.

1918: Oblikovana je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev.

1945: Ustanovljena je Federativna ljudska republika Jugoslavija. Od njenih šestih republik se je Slovenija razvijala najhitreje. Količnik njenega domačega proizvoda je bil glede na državno povprečje FLRJ 2,5, kar je okrepilo narodno zavest Slovencev.

1988: Pojavile so se prve opozicijske politične stranke, ki so v Majniški deklaraciji leta 1989 zahtevale lastno državo za slovenski narod.

april 199 : Prve demokratične volitve.

23. december 1990: 88,5 % Slovencev je na republiškem referendumu glasovalo za suvereno in neodvisno Slovenijo.

25. junij 1991: Slovenija uradno razglasi neodvisnost.

15. januar 1992: Evropska unija uradno prizna neodvisno Slovenijo.

22. maj 1992: Slovenija postane članica Združenih narodov.

1. februar 1999: Veljati začne pridružitveni sporazum z Evropsko unijo.

29. marec 2004: Slovenija postane članica zveze NATO.

1. maj 2004: Slovenija postane članica Evropske unije.

1. januar 2007: Slovenija kot prva izmed držav, ki so v Evropsko unijo vstopile maja 2004, uvede evro.

 

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007