Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

04.04.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije ob mednarodnem dnevu osveščanja o nevarnosti min in pomoči v boju proti njim z dne 4. aprila 2008

Evropska unija ob mednarodnem dnevu osveščanja o nevarnosti min in pomoči v boju proti njim, ki so ga razglasili Združeni narodi, pozdravlja znaten napredek dosežen v boju proti trpljenju, ki ga povzročajo protipehotne mine.

Kljub temu je Evropska unija globoko zaskrbljena spričo velikanskih humanitarnih in razvojnih izzivov, ki jih še vedno predstavljajo protipehotne mine in neeksplodirana ubojna sredstva. Ljudje še naprej umirajo zaradi tega orožja, ki obenem ovira vračanje beguncev in drugih razseljenih ljudi, dejavnosti humanitarne pomoči, obnovo in gospodarski razvoj ter vzpostavitev normalnih socialnih razmer, ima pa tudi resne in trajne socialne ter gospodarske posledice za prebivalstvo v državah, ki so prizadete zaradi min.

Evropska unija se zaveda možnosti, ki jih kot ukrep za vzpostavitev miru in zaupanja po konfliktih med vpletenimi stranmi omogoča boj proti minam. Poziva, naj vsi relevantni večstranski, regionalni in nacionalni programi ter strukture v svoje humanitarne dejavnosti ter dejavnosti za pomoč pri sanaciji, obnovi in razvoju poleg posebnih programov za boj proti minam, vključijo tudi dejavnosti na področju tega boja, obenem pa upoštevajo, da je treba zagotoviti prevzemanje odgovornosti na nacionalni in lokalni ravni, vzdržnost ter razvoj zmogljivosti.

V zadnjih desetih letih so Evropska unija in njene države članice redno zagotavljale znatno politično, finančno in znanstveno podporo boju proti minam po vsem svetu, tako da je njihov prispevek znašal skupno skoraj 1,5 milijarde EUR, tj. skoraj polovico finančne pomoči na celem svetu, ki je bila v tem obdobju namenjena boju proti minam. Da bi Evropska unija bolje ukrepala v zvezi z nacionalnimi prednostnimi nalogami in spodbudila prevzemanje odgovornosti na lokalni ravni, je v svoje dolgoročne programe socialno-ekonomskega razvoja zajela tudi boj proti minam. Unija se v splošnem zavzema za svet brez protipehotnih min, kjer slednje ne bodo terjale novih žrtev in bodo žrtve tega orožja deležne boljše oskrbe. To je ambiciozen cilj, ki pa ga je mogoče doseči, če vse države pokažejo potrebno odločnost in v ta namen združijo svoja prizadevanja.

Evropska unija poziva države, ki še niso pristopile h Konvenciji o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju, ki vključuje humanitarne in razorožitvene cilje, naj to čim prej storijo in si s skupnimi močmi prizadevajo za dokončno uničenje protipehotnih min. Prav tako poziva države, naj nemudoma ratificirajo Konvencijo o klasičnem orožju oziroma njene pripadajoče protokole, če tega še niso storile.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Lihtenštajn, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija in Armenija.."

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja. "

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.04.2008