Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

18.04.2008

Izjava predsedstva Sveta EU o napredku v Pakistanu v zvezi s ključnimi mednarodnimi instrumenti o človekovih pravicah

Predsedstvo Sveta EU z odobravanjem sprejema vest, da je 17. aprila 2008 Pakistan ratificiral Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter podpisal Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah in Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Evropska unija si že dolgo prizadeva za vsesplošno ratifikacijo navedenih ključnih mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, zato ta pakistanska poteza pomeni pozitiven premik naprej.

Pakistan, s tem, ko je postal ena od držav pogodbenic teh pravno zavezujočih mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, prostovoljno prevzema obveznosti iz navedenih mednarodnih dokumentov.

Predsedstvo EU spodbuja Pakistan, naj tovrstna prizadevanja nadaljuje in še okrepi sodelovanje z mednarodnimi mehanizmi na področju človekovih pravic. Predsedstvo pričakuje izvajanje teh pravno zavezujočih obveznosti s področja človekovih pravic v Pakistanu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.04.2008