Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

01.02.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o prijetju Rijada Sejfa in priporu drugih aktivistov deklaracije iz Damaska

Ob sklicevanju na izjavo predsedstva z dne 27. septembra 2007 in izjavo predsedstva v imenu Evropske unije z dne 31. decembra 2007 Evropska unija obsoja prijetje Rijada Sejfa 28. januarja 2008, uglednega člana demokratične opozicije in nekdanjega člana sirijskega parlamenta.

Poleg tega je Evropska unija resno zaskrbljena, ker je v priporu enajst drugih podpisnikov imenovane deklaracije, in sicer Ahmed Tomeh, Džaber El Čufi, Akram El Buni, Valid El Buni, Mohamed Jaser El Ajti, Fida Hurani, Ali Abdalah, Fajez Sara, Mohamed Hadži Darviš, Marvan El Ejč, Talal Abu Dan ter tudi drugi zaporniki vesti in politični zaporniki.

Evropska unija poziva k takojšnji izpustitvi Rijada Sejfa in ostalih enajstih zapornikov, ki so miroljubno izražali svoje mnenje ter zgolj pozivali k demokratičnim reformam v Siriji. Zaradi bojazni za njihovo varnost in telesno integriteto in zlasti zaradi resnega zdravstvenega stanja Rijada Sejfa ter nekaterih drugih pripornikov Evropska unija poziva sirijske oblasti, naj spoštujejo mednarodno pravo in standarde ter zagotovijo vsem pripornikom ustrezne pogoje pripora in primerno zdravstveno nego.

Evropska unija poziva sirijsko vlado, naj ponovno obravnava vse primere političnih zapornikov in zapornikov vesti v skladu s sirijsko ustavo in mednarodnimi zavezami, zlasti v skladu s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Sirija podpisala in ratificirala leta 1969 in ki jasno opredeljuje pravico do svobode izražanja, pravico do svobode zborovanja ter pravico do človeškega in spoštljivega ravnanja pri odvzemu prostosti. V tem smislu Evropska unija poziva sirijske oblasti, naj ponovno vzpostavijo dialog s sirijsko civilno družbo.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 01.02.2008