Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

06.02.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o mirovnem procesu v Jubi

Evropska unija ocenjuje napredek, dosežen v mirovnem procesu, kot spodbuden, in pozdravlja dejstvo, da so se 30. januarja pogajanja v Jubi nadaljevala. EU z zadovoljstvom ugotavlja, da so se varnostne razmere za prebivalce severne Ugande in južnega Sudana, ki so bili zaradi spopadov zelo prizadeti, izboljšale. To bo omogočilo vrnitev notranje razseljenih na svoje domove.

Prvič po mnogih letih ima severna Uganda resnično priložnost za obnovo in dolgoročni razvoj. Pozdravljamo zavzemanje ugandske vlade, da bi to dosegla prek načrta za mir, razvoj in obnovo. EU bo Ugandi še naprej stala ob strani in se zavzemala za njen razvoj.

EU izraža vso pohvalo ključnima akterjema, vladi južnega Sudana, zlasti podpredsedniku dr. Riecku Macharju, in posebnemu odposlancu ZN Joaquinu Chissanu. Še naprej lahko računata na trdno podporo EU.

EU se zaveda, da je takojšnje podaljšanje "sporazuma o prenehanju sovražnosti" pozitiven in pomemben premik. Upa, da to nakazuje zavezanost obeh strani, da bi se mirovni proces zaključil kmalu in na miroljuben način. EU poziva LRA, naj v znamenje krepitve zaupanja izpusti ženske in otroke.

EU pripisuje velik pomen sklenitvi mirovnega sporazuma, ki bo zagotovil mir in pravico, omogočil spravo, ki bo sprejemljiv za lokalne skupnosti ter skladen z nacionalno zakonodajo in Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča. Potrebni so zanesljivi mehanizmi za ugotavljanje odgovornosti, zlasti za najhujše kršitve človekovih pravic.

Več držav članic EU, skupaj z Evropsko komisijo, ter Kanada in Norveška so v znatni meri finančno prispevale k podpori mirovnih pogovorov in prenove v severni Ugandi.

EU upa, da bo kmalu podpisan končni sporazum, kar bo omogočilo dokončno rešitev spora.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Liechtenstein in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija.

*Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja. "

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 08.02.2008