Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

07.02.2008

Izjava predsedstva v imenu EU o smrtnih kaznih v Iranu

EU obsoja vse pogostejšo uporabo smrtne kazni in usmrtitev v Islamski republiki Iran. Vnovič poudarja tudi svoje dolgoletno nasprotovanje smrtni kazni ne glede na okoliščine. Zagovarja splošno odpravo smrtne kazni in poziva Islamsko republiko Iran, da odpravi smrtno kazen, po potrebi pa lahko v skladu z resolucijo generalne skupščine ZN o moratoriju na uporabo smrtne kazni, sprejeto decembra 2007, sprva razglasi moratorij na usmrtitve.

EU je zlasti zaskrbljena zaradi napovedane usmrtitve Zohre Kabiri, Azar Kabiri in Abdolaha Farivarja, ki so bili obsojeni na smrt s kamenjanjem. Čeprav je iranska stran v drugem krogu dialoga o človekovih pravicah med EU in Iranom leta 2003 obvestila EU, da je uvedla moratorij na kamenjanje, so te kazni še vedno del zakonodaje Islamske republike Iran, sodniki jih še zmeraj izrekajo, v praksi pa se tudi izvajajo. EU poziva iransko vlado, naj preneha uporabljati okrutne in ponižujoče kazni ter nemudoma odpravi uporabo kamenjanja kot načina usmrtitve tako v zakonih kot v praksi, k čemur poziva tudi najnovejša resolucija generalne skupščine ZN o položaju človekovih pravic v Islamski republiki Iran, ki jo je generalna skupščina sprejela decembra 2007.

EU je zelo zaskrbljena tudi zaradi treh mladoletnih prestopnikov, ki so bili obsojeni na smrt. Ugotavlja, da to pomeni neposredno kršitev mednarodnih zavez Islamske republike Iran, in sicer Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije o otrokovih pravicah; oba instrumenta namreč izrecno prepovedujeta usmrtitev mladoletnikov ali oseb, obsojenih za kazniva dejanja, ki so jih storili kot mladoletniki. EU poziva Islamsko republiko Iran, naj spoštuje mednarodno pravo ter nemudoma ustavi usmrtitev Mahjarja, Mohameda Latifa, Behnama Zareja in vseh drugih mladoletnih prestopnikov, pri tem pa preuči možnost alternativnih obsodb za mladoletne storilce kaznivih dejanj.

EU obžaluje tudi, da je bila izrečena smrtna kazen štirim Irancem zaposlenim pri carinskih organih na letališču Mehrabed. Kazniva dejanja teh oseb so bila povezana s korupcijo. EU opozarja Islamsko republiko Iran, da naj bi se po minimalnih mednarodnih standardih v zvezi z uporabo smrtne kazni ta uporabljala le pri najhujših oblikah kaznivih dejanj. Ta pa ne vključujejo kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo. EU poziva k takojšnji spremembi vseh smrtnih kazni, izrečenih v navedenih primerih.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v stabilizacijsko–pridružitvenem procesu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 08.02.2008