Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

15.02.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o splošnih volitvah v Pakistanu

EU pozdravlja javno zavezo predsednika Mušarafa, da bodo državne in pokrajinske parlamentarne volitve 18. februarja v Pakistanu potekale svobodno, pošteno, pregledno in mirno. Ugotavlja, da tehnične priprave na volitve potekajo v skladu s časovnim načrtom. EU je v Pakistan napotila misijo za opazovanje volitev, ki bo podala neodvisno oceno o poteku volitev v skladu z mednarodnimi standardi za demokratične volitve.

EU je obenem zaskrbljena zaradi številnih vprašanj, povezanih z izvedbo volitev. Oblasti poziva, naj v preostalih dneh storijo vse potrebno za izboljšanje pogojev za izvedbo volitev.

Preglednost volilnega procesa bo bistvena za ponovno vzpostavitev zaupanja javnosti in za dosego odločilnega napredka na poti do nacionalne sprave. Preglednost se lahko spodbuja z volilno upravo, ki je odprta in s katero se je mogoče posvetovati, popolno nevtralnostjo začasnih vlad na državni in pokrajinski ravni ter svobodo medijev pri poročanju o vseh vidikih volilnega procesa.

EU pozdravlja zagotovila volilne uprave, da imajo kandidati, njihovi zastopniki in opazovalci popoln vpogled v postopek štetja in izračuna glasov. Vendar pa morajo oblasti za zagotovitev preglednosti pri objavljanju rezultatov nujno izdati in okrepiti navodila za objavo natančnih rezultatov na voliščih takoj po zaključenem štetju ter javno objaviti natančno analizo rezultatov posameznih volišč v okviru volilnih okrožij takoj po zaključenem izračunu. Dodaten pozitiven ukrep bi bila hitra objava natančnih rezultatov posameznih volišč na spletu.

EU poziva pakistanske oblasti, naj zagotovijo pravočasno, učinkovito in pregledno obravnavanje pritožb in prizivov. Omogočiti bi bilo treba dostop do neodvisnih pravnih sredstev. EU znova poziva, da je takojšen izpust političnih zapornikov, vključno s sodniki in odvetniki, bistven korak za ponovno vzpostavitev zaupanja v neodvisnost sodstva, pravne države in demokratičnega procesa. S tem bi naredili velik korak pri vzpostavljanju svobodnega in odprtega predvolilnega ozračja.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 15.02.2008