Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

22.02.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o predsedniških volitvah v Armeniji 19. februarja 2008

Evropska unija čestita armenskemu ljudstvu za izvedbo tekmovalnih predsedniških volitev v Armeniji.

Evropska unija je seznanjena s predhodnimi ugotovitvami in sklepi mednarodne misije za opazovanje volitev, ki je ugotovila, da so bile predsedniške volitve v Armeniji, ki so pomemben preizkus demokracije v tej državi, izvedene v veliki meri v skladu z zavezami in standardi OVSE ter Sveta Evrope. Evropska unija pozdravlja resnična prizadevanja pri odpravljanju pomanjkljivosti iz prejšnjih volitev.

Kljub temu pa EU ugotavlja, da iz poročila izhajajo pomisleki glede volilnega procesa in da bodo pri spoprijemanju s preostalimi izzivi potrebne nadaljnje izboljšave. Zlasti ugotavlja, da so v skladu z mnenjem ODIHR potrebne izboljšave in dodatna politična volja, da se odpravijo težave, kot so pomanjkanje javnega zaupanja v volilni proces, nejasna ločitev med državnimi in strankarskimi funkcijami ter zagotovitev enake obravnave kandidatov.

Evropska unija v pričakovanju končnih rezultatov predsedniških volitev poziva pristojne organe, naj zagotovijo ustrezno preiskavo pritožb in odpravo pomanjkljivosti.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška* in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in države EFTA Islandija, Liechtenstein in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.02.2008