Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

07.01.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o predsedniških volitvah v Gruziji 5. januarja 2008

Predsedniške volitve 5. januarja 2008 so bile pomemben preizkus demokracije in stabilnosti v Gruziji, še zlasti glede na nedavno politično dogajanje v državi.

Evropska unija čestita Gruzijcem za mirno izvedbo volitev in na podlagi izjave o predhodnih ugotovitvah in sklepih mednarodne misije za opazovanje volitev ugotavlja, da so bile volitve skladne z večino zavez in standardov OVSE in Sveta Evrope za demokratične volitve. Prav tako pozdravlja dobro sodelovanje gruzijskih oblasti z opazovalno misijo OVSE/ODIHR. Vendar pa Evropska unija opaža tudi, da obstajajo pomembni izzivi, na katere se je treba brez odlašanja odzvati.

Zato poziva Gruzijo, da sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ter tako zagotovi, da bodo uspešne tudi letošnje parlamentarne volitve. Gruzija si mora predvsem bolj prizadevati za večjo neodvisnost državnih institucij med politično kampanjo, pa tudi za večjo svobodo in pluralizem medijev in neodvisnost sodstva.

Evropska unija v pričakovanju končnih rezultatov predsedniških volitev poziva pristojne organe, da zagotovijo ustrezno in takojšnjo obravnavo vseh pritožb. Poleg tega poziva vse politične sile k spoštovanju volilnih rezultatov in konstruktivnemu in demokratičnemu ravnanju, da bi tako zagotovili nadaljnji napredek Gruzije. Pri tem je bistvenega pomena dialog med političnimi silami. Evropska unija nadalje ponovno poudarja svojo popolno zavezanost krepitvi odnosov z Gruzijo z izvajanjem akcijskega načrta evropske sosedske politike.

Države kandidatke Turčija, Hrvaška* in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v procesu stabilizacije in pridruževanja in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija ter države EFTA Islandija, Liechtenstein in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija se pridružujejo tej izjavi.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja."

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 08.01.2008