Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

08.01.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije ob tretji obletnici podpisa Splošnega mirovnega sporazuma za Sudan z dne 9. januarja 2005

Evropska unija želi ob tretji obletnici podpisa Splošnega mirovnega sporazuma za Sudan izraziti priznanje temu pomembnemu instrumentu.

Splošni mirovni sporazum je zgodovinski dosežek sudanskega ljudstva. Z njim se je zaključila več kot dve desetletji trajajoča državljanska vojna. Sporazum z določbami o mirnem in demokratičnem prehodu nakazuje prihodnost celotnega Sudana.

Evropska unija je prepričana, da so partnerji Vlade nacionalne enotnosti sposobni voditeljstva, ki bo iz izzivov in ovir po mirni poti ustvarilo priložnosti, ter zmožni okrepiti izvajanje Splošnega mirovnega sporazuma v duhu medsebojnega zaupanja, spoštovanja in zavez.

Evropska unija spodbuja Nacionalno kongresno stranko in Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje, da sodelujeta pri doseganju ciljev Splošnega mirovnega sporazuma, upoštevajoč, da vzpostavitev mirnega, demokratičnega, uspešnega in združenega Sudana – v katerem lahko vsi sobivajo svobodno brez diskriminacije in ob polnem spoštovanju pravic – presega odnose med severom in jugom Sudana.

Evropska unija pripisuje velik pomen Komisiji za presojo (AEC) kot ključnemu dejavniku pri spremljanju in spodbujanju izvajanja Splošnega mirovnega sporazuma. AEC predstavlja pomemben mehanizem dialoga med stranema in nekaterimi ključnimi mednarodnimi partnerji Splošnega mirovnega sporazuma. Evropska unija želi poudariti svojo zavezanost nadaljnji krepitvi vloge AEC pri zagotavljanju polnega izvajanja Splošnega mirovnega sporazuma.

Napredek pri izvajanju Vzhodnega mirovnega sporazuma je pomemben, okrepiti pa je treba tudi prizadevanja za iskanje mirne rešitve spora v Darfurju.

Kar zadeva Darfur, se morajo vse odgovorne strani zavezati k spoštovanju takojšnjega prenehanja sovražnosti in ponovnemu odločnemu sodelovanju v političnih pogajanjih. Vloga misije UNAMID je bistvena, zato si je treba v čim večji meri prizadevati za popolno delovanje te misije. Spoštovati je treba neoviran in varen humanitarni dostop, da bi zadovoljili potrebe prebivalstva Darfurja.

Splošni mirovni sporazum predstavlja perspektivo mirnega, stabilnega in uspešnega Sudana, ki je nujna za državo kot celoto in za širše območje. Evropska unija pričakuje, da bosta obe strani spoštovali medsebojne zaveze iz Splošnega mirovnega sporazuma.

Evropska unija ostaja partnerica, zavezana podpori izvajanju celovitega mirovnega sporazuma ter prizadevanjem, da bi sudansko ljudstvo zaživelo v miru in se posvetilo razvoju.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lichtenstein in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.01.2008