Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

24.01.2008

Izjava predsedstva v imenu EU o stabilnosti vzhodnega dela DR Kongo

Evropska unija pozdravlja dogovor, dosežen na konferenci o miru, varnosti in razvoju v provincah severnega in južnega Kivuja, ki je potekala v Gomi, ter spodbudne obete za prenehanje spopadov v teh dveh provincah. Meni, da je spodbudna tako široka udeležba na tej konferenci kot zaveze, sprejete na visoki ravni.

EU poziva oblasti, skupnosti in oborožene skupine v DRK k nadaljevanju konstruktivnega dialoga. Poudarja, da se morajo vsi glavni akterji v konfliktu pridružiti temu dinamičnemu procesu in podpreti pobudo za mir, ki jo predstavlja dogovor iz Gome.

EU izraža priznanje vsem, ki so v interesu miru in sprave uspeli premostiti nesoglasja in zagovarjajo politično rešitev temeljnih vzrokov spora v provincah Kivuja. Še vedno pa je zelo zaskrbljena zaradi izjemno težkega položaja prebivalstva, zlasti žensk in otrok, v provincah Kivuja.

EU poudarja pomen spoštovanja zavez, ki so jih sprejeli vsi udeleženi, in je pripravljena podpreti ukrepe, sprejete na podlagi konference v Gomi. Prav tako je pripravljena nuditi pomoč, da ublaži trpljenje prebivalstva, ter prispevati k spodbujanju razvoja in vzpostavitvi razmer, v katerih bi se vsi prebivalci Konga lahko vrnili domov.

EU pozdravlja proces, ki se je začel 9. novembra 2007 v Nairobiju, ter vzpostavitev in predhodno delo skupne skupine za spremljanje in meni, da je dogovor iz Gome dodaten pomemben korak v prizadevanjih za ponovno vzpostavitev trajnega miru in stabilnosti na območju Velikih jezer. EU poziva zlasti države z območja Velikih jezer, naj sodelujejo pri izvajanju dogovora iz Gome. Meni, da je za nadaljnji napredek pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti še vedno nujno potrebna reforma varnostnega sektorja v DRK. EU znova poudarja, da je v zvezi s tem še naprej pripravljena sodelovati z oblastmi DRK.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija, in Gruzija."

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008