Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

12.06.2008

Izjava predsedstva v imenu EU o poslabšanju varnostnih razmer v Jemnu

Evropska unija neomajno podpira vlado in prebivalce Jemna pri soočanju z gospodarskimi, političnimi, varnostnimi in socialnimi izzivi njihove države. Čeprav EU priznava, da mora jemenska vlada ohranjati varnost znotraj svojih meja, je še vedno zaskrbljena zaradi nedavnega izbruha spopadov v okolici Sa'dah ter širjenja spora na obrobje mesta Sana'a in na druga območja. EU je na podlagi ocene potreb in dostopa do žrtev še vedno pripravljena preučiti možnost, da žrtvam zagotovi nujno humanitarno pomoč, tudi zaskrbljujočemu številu notranje razseljenih oseb. EU poziva jemensko vlado, naj stori vse, kar je v njeni moči, da prepreči, da bi spopad prizadel nedolžne civiliste.

EU meni, da je trajen mir mogoče doseči le s politično rešitvijo, in poziva vse strani, naj se vzdržijo in si dejavno prizadevajo za rešitev, doseženo s pogajanji v skladu z dogovorom iz februarja 2008.

Evropska unija ostaja zavezana krepitvi svojega partnerstva z Jemnom ob tesnem sodelovanju z regionalnimi partnerji, zlasti s Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC). Stabilnost Jemna je bistvenega pomena za jemensko ljudstvo in celotno regijo.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 13.06.2008